KRAV: Tekna har skissert 15 innspill til regjeringsplattform, som er oversendt de rødgrønne partiene.(Foto: Knut Neerland - Magent)
KRAV: Tekna har skissert 15 innspill til regjeringsplattform, som er oversendt de rødgrønne partiene.(Foto: Knut Neerland - Magent)

Teknologenes krav til ny regjering

Tekna vil ha økt satsing på realfagene og mer forskning.

Publisert Sist oppdatert

– Vi forventer at den nye regjeringen vil øke satsingen på teknologi – og realfag. Vi trenger en ny og gjennomgående teknologi- og realfagssatsning fra barnehage til arbeidsliv, via grunnskole, videregående opplæring, høyere utdanning og forskning, sier Tekna-president Lars Olav Grøvik i en pressemelding.

Han påpeker at etterspørselen etter teknologer, realister og naturvitere er stor og økende.

– Bedriftene etterspør mer kompetanse innen ingeniør- og teknologifag. Vi ser også et stort og økende behov for blant annet ikt-kompetanse, et behov som løftes frem i Nasjonal strategi for digital sikkerhet, og i rapporten "Norges behov for IKT-kompetanse nå og fram mot 2030" fra Samfunnsøkonomisk analyse. Dette haster det med å ta tak i, sier Grøvik.

Egenbetaling for utdanning

Tekna-presidenten håper også en ny regjering vil skrinlegge forslaget til ny egenbetalingsforskrift, og heller utarbeide en ny finansieringsmodell, der etter- og videreutdanning inngår i mandatet til utdanningsinstitusjonene.

– Vi må verne om gratisprinsippet, og det må ikke bli slik at tilbudet om etter- og videreutdanning avhenger av egen økonomi eller arbeidsgivers betalingsvilje, sier Grøvik.

Intensiver satsing på CCS

Tekna mener også at CCS er en avgjørende del av løsningen for å nå klimaambisjonene, og forventer at den nye regjeringen vil trappe opp denne satsingen.

– Karbonfangst- og lagring er nødvendig for å nå Norges og EUs klimamål. Det norske Langskipprosjektet med CO2-fangst i Brevik og på Klemetsrud må sikres finansiering. For avfallsforbrennningsanlegget på Klemetsrud må norske myndigheter sikre finansieringen uavhengig av medfinansiering fra EU. Det vil styrke økonomien i hele Langskip-prosjektet om avfallsforbrenning som bransje kommer med, sier Grøvik.

Til sist etterlyser Tekna en kraftig opptrapping av forskningsinnsatsen i den neste stortingsperioden.

– Grunnforskningen og støtten til innovasjonsprosjekter i næringslivet må styrkes. Det er behov for en opptrapping av finansieringen av forskningsinstituttene. Norge investerer mindre i forskning enn våre naboland Sverige, Danmark og Finland. Det er behov for en opptrappingsplan, og Tekna mener forskningsinnsatsen bør økes til minst 1,25 prosent av BNP innen 2025, sier Grøvik.