SAMARBEIDER: Fra venstre: Bjørn Ivar Moen, administrerende direktør i Telenor Sverige, Werner Schaefer, VP Sales & Marketing Group and General Manager Network Platforms Group, Intel, Malina Borg Sigg, 5G-expert, Telenor Sverige, Fredrik Tjernberg, Global Account Director Nordic Telecom, Intel, Erland Almström, Networks, Telenor Sverige, Jonas Edén, CMO Business, Telenor Sverige, John Bradley, Technical Sales Director Nordics, Intel. (Foto: Telenor)

Telenor Sverige går sammen med Intel, Dell og Red Hat for 5G Edge-utvikling

Skal lage løsninger med høy sikkerhet og lav forsinkelse

Skyen har revolusjonert utvikling og distribusjon av programvare, men flere bransjer og store deler av offentlig sektor har sittet på gjerdet på grunn av utfordringer knyttet til GDPR og datasuverenitet. Dette har i særlig grad vært tilfelle i offentlig sektor i Sverige, der den nasjonale lovgivningen gir lite handlingsrom. Nå går Telenor Sverige sammen med ledende teknologiselskap for å adressere utviklingen.

– Som operatør håndterer vi i dag fortrolig informasjon i samfunnskritisk infrastruktur og er med rette sterkt regulert. Som bruker kan du være helt sikker når vi utvikler ny teknologi. Sammen med Intel, Dell og Red Hat fyller vi et hull i markedet ved å oppfylle kravene til datasuverenitet på våre skyløsninger, sier administrerende direktør for Telenor Sverige, Bjørn Ivar Moen.

I en pressemelding fra selskapet heter det at løsningen vil håndtere EU sine krav knyttet til datasuverenitet, inkludert beskyttelse av informasjon om innbyggere infrastruktur og samfunnskritiske løsninger. Samtidig skal 5G brukes for å levere på den lave forsinkelsen som neste generasjon IoT krever.

Samarbeidet med Telenor, Dell og Red Hat er en viktig milepæl for å levere på løftet om sikre private trådløse 5G-nett, særlig for regulerte bransjer, sier Renu Navale, Vice President og General manager for Edge plattform divisjonen hos intel.

Samarbeidet innebærer at Dell leverer infrastrukturteknikk for selve datakraften. Intel skal sammen med Red Hat ivareta plattformen for å håndtere kundenes ulike IoT-løsninger i nettet og løse ut kravene til lav forsinkelse, mobilitet og datalagring.