TENKING I FARE: Hendelsene i verden går ut over vår evne til dyp tenking, ifølge en ny undersøkelse. (Foto: Istock)
TENKING I FARE: Hendelsene i verden går ut over vår evne til dyp tenking, ifølge en ny undersøkelse. (Foto: Istock)

Undersøkelse: Pandemi og økonomi skader dyp tenking

Men teknologi kan hjelpe oss, tror respondentene i undersøkelsen.

Gjennom alle tider har store og små framskritt innen så vel vitenskap som teknologi hvilt på tenking. Vår evne til å forstå verden og hvordan kreftene rundt oss virker ligger til grunn for de aller fleste nyvinningene vi har rundt oss.

Også innenfor it, har store nyskapere som Alan Turing, Claude Shannon, Steve Jobs, eller vår egen Kristen Nygård, opp gjennom årene løftet industrien med nyskapende tankegods.

Derfor bør det kanskje bekymre at Lenovo sin Think-rapport, laget i forbindelse med 30-års jubileet til ThinkPad-serien, viser at utfordrende hendelser rundt oss de siste årene har bidratt til å forverre distraksjoner, og svekket kvaliteten på tenkingen vår.

Den bekrefter også at tenking er viktig: Mer enn 65 prosent av respondentene mener at klar, dyp og produktiv tenkning vil kunne hjelpe dem med å ta bedre beslutninger.

Verre for tenkingen

Think-rapporten har over 5700 respondenter fra USA, Storbritannia, Tyskland og Japan, og respondentene trekker fram at pandemi og økonomiske utfordringer har virket negativt og forverret distraksjoner, og økt multitasking og tretthet. Faktorer som svekker kvaliteten på tenkingen.

  • Blant alle respondentene sier kun 34 prosent at når de tenker bruker de all eller mesteparten av tiden til dyp og produktiv tenkning.
  • 75 prosent av beslutningstakere i IT-bransjen globalt sier at kollegene deres sliter mye eller litt med å oppnå klar og produktiv tenkning.

De fleste respondentene føler at situasjonen ikke blir bedre – og anslår at livene deres ikke vil bli enklere eller mindre stressende de neste årene.

Teknologi kan hjelpe

Mange opplever kanskje ny teknologi i form av lynmeldinger og sosiale plattformer som distraherende snarere enn fokuserende for tankevirksomhet. Likevel er respondentene positive til effekten av teknologi.

Beslutningstakere innen IT-bransjen er ifølge undersøkelsen optimistiske for teknologien deres kolleger har tilgang til, og hvordan det muliggjør klar tenkning for de ansatte.

Mer enn 60 prosent av respondentene mener at teknologi hjelper enkeltpersoner til å engasjere seg i kritisk, reflekterende, samarbeidende og utforskende måter å tenke på.

Så da er det kanskje håp likevel.