ENDRES: Det nordiske teknologi-lokomotivet Tietoevry omstruktureres, men fremdeles henger Evry-navnet med. (Foto: Anders Løvøy)
ENDRES: Det nordiske teknologi-lokomotivet Tietoevry omstruktureres, men fremdeles henger Evry-navnet med. (Foto: Anders Løvøy)

Tietoevry gjennomfører omfattende omstrukturering

Kutter landsmatrise og deler virksomheten i seks separate og mer fokuserte forretningsområder.

Publisert Sist oppdatert

Tietoevry lanserer en ny strategi for å skape økt kundeverdi og vekst gjennom spesialisering, heter det i en melding fra selskapet. Landsmatrisen forlates til fordel for en oppdeling av selskapet i seks deler, der hver enkelt forretningsenhet får mer autonomi og større mulighet til å fokusere på sin kjernevirksomhet. Organisasjonsendringen har trådt i kraft og vil påvirke alle selskapets 24.000 ansatte. Kunngjøringen har etter det Computerworld erfarer gått ut internt i selskapet og til noen kunder.

– Retningen vi setter er den største endringen i selskapets historie - og vi tar et kvantesprang i potensialet vårt. Jeg tror at disse endringene også vil være svært givende for våre ansatte, ettersom dette styrker muligheten til læring og følelsen av at individuelt bidrag har betydning for våre kunders suksess, sier konsernsjef Kimmo Alkio i forbindelse med endringen.

De seks delene

 • Tietoevry Banking
  Modulær og integrert portefølje av programvare for nordiske og globale finansinstitusjoner.
  Skal ledes av Christian Segersveen.
 • Tietoevry Create
  Cloud-først utvikling, data- og programvareutvikling som ekspanderer globalt.
  Skal ledes av Christian Pedersen som også vil være Country Manager for Tietoevry Norway.
 • Tietoevry Care
  Åpen og modulær programvare for helse og velferdssektoren, med ekspansjon i den nordiske kundebasen og markeder.
  Skal ledes av Ari Järvelä.
 • Tietoevry Industry
  Programvare tilpasset kjerneprosesser i offentlig sektor, så vel som energi- og industrisektoren.
  Skal ledes av Ari Järvelä.
 • Tietoevry Transform
  Automatiserte managed services og transformasjon for å drive effektivitet og agilitet på tvers av forretningsprosesser, applikasjoner og infrastruktur for utvalgte nordiske kunder.
  Skal ledes av Satu Kiiskinen som også vil være Country Manager for Tietoevry Finland.
 • Tietoevry Connect
  Multi-cloud-tjenester som er skalerbare og har høy grad av sikkerhet. 
  Skal ledes av Johan Torstensson som også vil være Country Manager for Tietoevry Sweden.

Individuell ekspansjon

Tietoevry peker på transformasjonen i teknologiindustrien som følge av skytjenester som bakteppe for endringene. Målet er å utnytte respektive ekspansjonsmuligheter som skyen muliggjør bedre.

– Retningen vi setter er den største endringen i selskapets historie.

Konsernsjef Kimmo Alkio i Tietoevry.

Da Computerworld snakket med Tietoevry om bank-divisjonen tidligere i år, fortalte selskapet av 30 prosent av omsetningen innen bank kom fra internasjonal virksomhet. Dette til tross for at Tietoevry er en av de mest sentrale leverandørene til norsk banksektor.

Bare innen bank-sektoren pekte selskapet på internasjonale muligheter som følger av sammenslåingen av de gamle mastodontene Tieto og Evry, og behovet for å utnytte disse bedre som separat forretningsenhet.

Med den nye organiseringen jakter selskapet flere ekspansjonsmuligheter. Innenfor manged services vil selskapet søke partnerskap for å investere og bygge skala. Selskapet bekrefter vekstmålet på 5% og et justert EBITA -mål på 15% for 2023, samtidig som den nye strategien potensielt muliggjør ytterligere forbedringer.

Selskapet oppgir følgende prioriteringer til grunn for investeringer som skal drive konkurranseevnen og verdiskapingen i den enkelte virksomhet:

 • Investere for å ekspandere innen virksomhetene Business Design & Engineering, Health & Care Software og Financial Services Solutions – investere for å videreutvikle produkter, tjenester og kapabiliteter, og M & A -muligheter blir prioritert i disse virksomhetene.
 • Partnerskap for å kunne skalere innen virksomhetene Enterprise Modernization og Cloud Platform Services - investere i kapabiliteter for å drive skala og automatiserte managed services; søke partnere for i fellesskap å investere og skalere.
 • Fokusere på verdi innen Industry Software – dette skal skje gjennom å optimalisere investeringer og tilpasse porteføljen for å maksimere verdien.

Tietoevry Group skal fremdeles supportere virksomhetene gjennom skalerbare fellesfunksjoner (Finans, Strategi, Operations og HR), og drive porteføljeutvikling, resultatstyring og effektivitet for hele selskapet.

Sky-transformasjon

– Det globale teknologimarkedet gjennomgår en omfattende transformasjon drevet av skytjenester, og nye teknologier er kjernen i enhver forretningsmessig fornyelse. Derfor er dette det rette tidspunktet å fornye strategien vår, også i lys av vår fremgang med integrasjonen, og utnytte de mulighetene som følger av høy vekst innen markedet for skytjenester og programvare, sier konsernsjef Kimmo Alkio.

– Denne endringen i markedet åpner muligheter for Tietoevry til å tilby høy verdiskaping, operativ agilitet og innovasjon for våre kunder gjennom spesialisering. Vi tror at denne spesialiseringen og fokuserte strategien med seks virksomheter som har et helhetlig ansvar vil være svært konkurransedyktig i markedet. Virksomhetene våre vil være i stand til å utforske alternative måter å akselerere vekst og ekspansjon på, gjennom forretningsspesifikke investeringer, partnerskap og potensielle oppkjøp og sammenslåinger. Med denne strategien muliggjør vi også ytterligere verdiskaping for våre aksjonærer, sier konsernsjefen.

Etter sammenslåingen av Tieto og Evry har det blitt spekulert i om Evry-navnet skal forsvinne, men det skjer åpenbart ikke i denne runden.