NYE HODER: Fire av de nye ansiktene i norgeskontoret til Innofacor, Alethia Dagestad Strande, Fridtjof August Barfod, Klaudia Janusz og Sigrid Jakobsen. (Foto: Innofactor)
NYE HODER: Fire av de nye ansiktene i norgeskontoret til Innofacor, Alethia Dagestad Strande, Fridtjof August Barfod, Klaudia Janusz og Sigrid Jakobsen. (Foto: Innofactor)

Finske Innofactor vil vokse mer i Norge

Øker bemanningen på norgeskontorene med 25 prosent til 60 ansatte

Publisert

Den kraftige veksten i rekruttering kommer som en følge av at Innofactor trenger flere hender til eksisterende oppdrag, men er i høyeste grad også et proaktivt grep, heter det i en pressemelding fra selskapet.

– Vi planlegger for behov vi ser fremover og endrer samtidig litt profil. Der vi tidligere hadde mest enkeltrådgivere på oppdrag, bistår vi i større grad kundene med hele den digitale transformasjonen, sier administrerende direktør Jørn Ellefsen i Innofactor Norge.

I Norge består Innofactor nå totalt av ca. 60 fageksperter fordelt på de fire kontorene i Oslo, Bergen, Stavanger og Oslo. Selskapet har hovdkontor i Finland og omsatte for 16,9 millioner Euro i siste kvartal, en nedgang på 2 prosent fra samme periode i fjor.

Bred rekruttering

Appetitten for videre vekst er stor hos Innfactor, men som mange andre sliter selskapet med å rekruttere i Norden. For å bøte på ressursmangelen i Norge, har selskapet et eget initiativ for å sluse inn kandidater utenfra.

Innofactor rekrutterer bredt fra både Norge, India, Øst- og Sør-Europa. Fagressurser som kommer fra andre land, sendes på norskkurs før de kommer til Norge. Nyansettelsene sluses også inn i Innofactors nordiske program, Digistar, hvor de kan trekke veksel på hele konsernets ressurser, heter det i meldingen.

– Planen er å bli tre ganger så mange i løpet av de neste årene. Vi skal ha 150-200 ansatte i Norge innen få år, sier Ellefsen.