INNOVATIVT 2016: Anslytiker Nils Molin i Radar mener neste år vil handle om integrasjon, selvbetjening, automatisering og digitalisering. – Gjerne gjennom skytjenester, sier han. Men øverst på Molins liste står innovasjonen.
INNOVATIVT 2016: Anslytiker Nils Molin i Radar mener neste år vil handle om integrasjon, selvbetjening, automatisering og digitalisering. – Gjerne gjennom skytjenester, sier han. Men øverst på Molins liste står innovasjonen.

- Nå handler det om it-avdelingens fremtid

It-budsjettene neste år vil bare stige litt over prosenten, og holde seg under 2 prosent de neste fire årene, mener analyseselskapet Gartner. Ekspertene er dessuten enige: - Nå må it-avdelingene omstille seg.

Trenden er tydelig. Vi får en dreining fra utstyr og maskinvare til skytjenester og applikasjoner i årene som kommer. Maskinvaresalget har vært fallende de siste årene, mens it-tjenester og programvare har økt sin andel av it-budsjettet. Den trenden mener analytikerne vil styrkes betraktelig.

- De norske it-budsjettene vil øke med 1,3 prosent fra 2015 til 2016, sier Gartneranalytiker John Lovelock. Han og analyseselskapet mener at vi heller ikke vil få en årlig vekst over 2 prosent frem mot 2019.

- IT-direktørens største utfordring er å flytte fokus fra stabilitet til forandring. It-avdelingen kan ikke holde krampaktig på den tradisjonelle driftsprofilen, men må etablere et realistisk 3-års perspektiv der IT endrer rolle fra teknologi-bastion til tjeneste-broker, sier Helge Skrivervik i analyseselskapet Mymayday.com.

- Jeg husker ikke hvem som sa det først, men illustrasjonen er ypperlig: IT trenger medarbeideres som ser bildet, ikke pikslene.

- Piksel-fokus gir null perspektiv, og det er perspektiv IT trenger fremover. IT har snakket mye og gjort lite med businessorienterting i 20+ år. Nå skjer det, og IT er enten med eller ute.

Et tydelig skifte

På spørsmål om hvilke teknologier it-avdelingene vil investere i årene fremover svarer Gartner-analytiker Lovelock:

- Skytjenester. Virksomhetene vil skifte fra maskinvare, lagring og servere til fordel for skytjenester.

Gartners tall viser da også et betydelig fall i maskinvare. Pc-er og nettbrett faller 13,1 prosent. Servere 0,5 prosent og lagring ned 7,1 prosent. Pengene flyttes altså til programvare og applikasjoner som går opp med 5,4 prosent, og forretningsbaserte it-tjenester som vokser med 3,4 prosent.

Disse tallene viser også hva som blir it-avdelingens fokus til neste år. John Lovelock mener it-direktørens fremste oppgave blir å få fart på digitaliseringen av virksomheten.

- Det handler om å digitalisere forretningssiden. Da blir det viktig å tilegne seg kunnskapen og den teknologiske miksen som gjør det mulig for virksomheten å bevege seg raskt og med suksess – mot de målene forretningsenhetene har, sier Lovelock.

Innovasjon og innovasjon

Analytiker Nils Molin i det svenske analyseselskapet Radar er også tydelig på at hovedprioriteten til it-avdelingen vil være innovasjon gjennom digitalisering.

- Neste år vil det handle om integrasjon, selvbetjening, automatisering og digitalisering – gjerne gjennom skytjenester. Øverst på agendaen vil innovasjonen stå, sier Molin.

Han er imidlertid noe mer optimistisk på it-budsjettenes vegne enn Gartner, og sier Radar har beregnet en vekst i norske it-budsjetter til 1,8 prosent i 2016.

- Det handler om it-avdelingens fremtid, sier Helge Skrivervik.

- Vi observerer en todeling i markedet. Den ene siden går fremover og ser mulighetene i den digitale transformasjonen. Den andre 'rygger fremover’ og ser bare problemer, sier Skrivervik og legger til:

- Sistnevnte kategori møter veggen med et smell. 

- Det er innlysende hvem som overlever, ifølge Skrivervik. Han mener it-avdelingen blir viktigere enn noen gang. Digital transformasjon treffer alle, og alle trenger en foroverlent IT-funksjon som kan lede prosessen. 

- Hvis IT ikke ser mulighetene i og nødvendigheten av endring, blir avdelingen en hemsko i stedet for en muliggjører. Ved å skape forståelse for digitaliseringens muligheter, skaper IT også forståelse for sitt eget ressursbehov. Jeg er overbevist om at it-avdelingen vil se annerledes ut i 2016 - ikke minst kompetansemessig.

Den forretningsorienterte

Helge Skrivervik sier IT har snakket om å ‘flytte nærmere business' i 20 år - i presentasjoner og strategier, men har vært for opptatt av drift og teknologi til å gjennomføre.

- Tiden hvor man kunne gjemme seg bak vidløftige prosjekter på datarommet er over, sier Skrivervik lett humoristisk. Han fortsetter med en alvorlig tone:

- Fremtidens it-sjef og it-avdeling blir grensesnittet mellom tjeneste-leverandørene og forretningssiden. Hvis IT ikke leverer, går forretningssiden sine egne veier via SaaS-løsninger og eksterne hjelpere. Det kan bli bra, men sjelden godt nok. Skyen er nå en selvfølge, men det er et stort rom for IT - med inngående kunnskap om virksomheten og behovene - til å fronte en tilpasset digitaliseringsprosess. 

 - Det er nå det skjer. Vi er på veil inn i en heldigital verden og jeg håper nesten på at 2016 blir et år med lavere it-budsjetter - det vil fremme kreativitet og innovasjon. Uansett, hvis en vesentlig del av budsjettet fortsatt går til maskinvare og infrastruktur, har IT et problem, sier Skrivervik og legger til: 

- Da brukes ikke ressursene riktig.