KAMPEN MOT KREFT: - Vi håper at vi kan bidra til å sette også Norge på kartet som en ledende aktør innen forskning på kreft, sier Kåre Nygård i SAS Institute. (Pressefoto: Sas Institute)
KAMPEN MOT KREFT: - Vi håper at vi kan bidra til å sette også Norge på kartet som en ledende aktør innen forskning på kreft, sier Kåre Nygård i SAS Institute. (Pressefoto: Sas Institute)

Analyse i kampen mot kreft

Sas Institute mener store satsninger innen e-helse og digitalisering kan gjøre det mulig å avdekke ny og avgjørende kunnskap.

Publisert Sist oppdatert

SAS Institute i Norge melder seg inn i Oslo Cancer Cluster og engasjerer seg i etableringen av Oslo Cancer Cluster Incubator – et kraftsenter som samler forskere, fysikere, farmasøyter og næringsliv for raskere innovasjon innen kreftmedisin og behandling. Dette melder SAS Institute i en pressemelding. 

Viktig helsedata

Kåre Nygård i Sas Institute mener at avansert analyse på helsedata stadig blir viktige i kampen mot kreft. 

– Store satsninger innen eHelse og digitalisering gjør det mulig å avdekke ny og avgjørende kunnskap, sier han i meldingen.

Forskere og start-ups blant de over 70 medlemsbedriftene som er samlet hos Oslo Cancer Cluster tilbys gratis analyseverktøy fra Sas Institute, samt et møterom i innovasjonsparken med arbeidsstasjoner og moderne kommunikasjonsteknologi som tilrettelegger for samarbeid på tvers av landegrenser.

Sas Institute er et privateid it-selskap, med programvare innen forretningsanalyse og beslutningsstøtte. Ifølge selskapet skal helsevesenet både i Norge og internasjonalt benytte seg av SAS programvare for å ta nytte av potensialet i kombinasjonen av kliniske og administrative analyseresultater.

Oppmuntre ledere

Globalt skal selskapet være tungt involvert i flere initiativ i kampen mot kreft - slik som den amerikanske storsatsingen Project Data Sphere, skriver de i meldingen.

– Vi håper at vi kan bidra til å sette også Norge på kartet som en ledende aktør innen forskning på kreft, sier Nygård. Nå ønsker han å oppmuntre norske ledere både fra helsesektoren og offentlig, politisk sfære til å fortsette arbeidet med å åpne tilgangen til offentlige data.

– Norge er allerede i en særstilling med mulighet til å lære av dataene samlet inn av bl.a. Kreftregisteret, men potensialet er enormt. Jeg deler Oslo Cancer Cluster sin tro på det å komme sammen. Åpenhet og samarbeid gir innovasjon og resultater, både for norsk næringsutvikling innen helse og medisin – og aller mest for pasienten som vil få en bedre hverdag, avslutter Kåre Nygård.