Rikslønnsnemnda ga Atea rett

De ansatte får ikke tariff-avtale, slik El&It-forbundet ville ha det.

Publisert Sist oppdatert

I vår tok El&It-forbundet ut de fleste av sine 81 organiserte medlemmer i Atea i streik. Målet var å få tariff-avtale, og ingen av partene ville gi etter på dette punktet.

Streiken ble senere oppskalert til en sympati-streik, som også omfattet el-medlemmene i El&It-forbundet. 3000 i kraftbransjen ble tatt ut, hvorpå regjeringen gikk til tvungen lønnsnemnd 16. mai.

Nå har saken vært gjennom Rikslønnsnemnda, som stemmer i Ateas favør i saken. «Dette fordi kravet om tariffavtale, slik det er fremmet for Rikslønnsnemnda, blant annet ikke har tilstrekkelig legitimitet og mangler representativitet blant de ansatte til at Rikslønnsnemnda finner å kunne pålegge virksomheten tariffavtale,» heter det fra de nøytrale medlemmene i nemnda.

Atea har totalt rundt 1700 ansatte.

Vil begrave stridsøksen

El&It-forbundets leder Hans Olav Felix bemerker at han stiller seg uforstående til at påstanden om at tariffavtalen som kreves mangler legitimitet. Han ser det slik at «et hvert krav om tariffavtale som er fremmet i tråd med gjeldende lov- og avtalekrav, vil være legitimt,» ifølge Rikslønnsnemndas kjennelse.

Styreleder Steinar Sønsteby fra Atea håper å kunne legge konflikten bak seg.

- Jeg er glad for dette utfallet, men ikke overrasket. Dette var den eneste fornuftige utgangen i denne saken, sier han.

- Saken har vært krevende for oss, men det viktigste er at et stort flertall av Ateas ansatte har vunnet frem. Jeg er stolt av alle våre ansatte som har utvist en stor grad av samarbeidsvilje i en krevende tid.

Per-Morten Hoff i IKT-Norge er glad på Ateas vegne.

- It-næringen er utsatt for sterk konkurranse. Våre bedrifter er avhengige av å finne gode, lokale løsninger i dialog med våre ansatte, påpeker han.

- Tvisten ikke løst

Overfor LO Aktuelt påpeker forhandlingsleder i El&It-forbundet, Jan Olav Andersen, at Rikslønnsnemda ikke løser tvisten, utover å innføre to måneders streikeforbud.

- Avgjørelsen fra nemnda er lite prinsipiell og det virker som de ut fra et ønske om å ikke gi oss en tariffavtale, har rasket sammen litt argumenter herfra og derfra.

Atea kjøpte Umoe Ikt i 2010. Umoe var opprinnelig en del av Televerket, og har alltid hatt tariffavtale. Atea har etter oppstarten i 1968, da under navnet Merkantildata, aldri vært avtalebundet. El&It-forbundet la frem krav om tariffavtale etter oppkjøpet, 16. september 2011. Dette kravet avviste Atea, og det er dette som danner bakgrunnen for konflikten som har vært gjennom Rikslønnsnemnda nå.