KAN FÅ EGET FREKVENSOMRÅDE: Frekvensdirektør John-Eivind Velure i Nkom har flere alternativer for blålysetatene. Arkivfoto
KAN FÅ EGET FREKVENSOMRÅDE: Frekvensdirektør John-Eivind Velure i Nkom har flere alternativer for blålysetatene. Arkivfoto

Flere alternativer for nytt blålys-nett

I Sverige har regjeringen satt i gang en utredning om blålysetatene skal få en egen del av 700 MHz-båndet. I Norge er dette et av flere opsjoner i pågående utredninger.

Publisert Sist oppdatert

- På oppdrag fra regjeringen er vi også godt i gang med å vurdere bruken av 700 MHz-båndet. Et eget frekvensområde innen 700 MHz-båndet forbeholdt nødnettfunksjon er bare en av flere opsjoner. En annen kan være at blålys-etatene leier av de kommersielle operatørene med ekstra prioritet og redundans mellom nettene, sier John-Eivind Velure, frekvensdirektør i Nkom.

Regjeringen har i prinsippet bestemt at 700 MHz-båndet skal anvendes til mobiltrafikk. En auksjon skal senest skje i 2018.

- Vi håper å konkludere i løpet av 2017 og at delspørsmålet om blålysetatene kommer først, sier Velure.

Ny utredning i Sverige

I Sverige er en 700 MHz-auksjon nær forestående. Mandag ble det kjent at regjeringen nå vil ha en separat utredning av nytt blålysnett innen 700 MHz-båndet.  Det er framfor alt Teracom og MSB (myndighet tilsvarende det norske nødnettdirektoratet) som har krevd at deler av 700 MHz-båndet skal øremerkes for blålysetatene som en erstatning for dagens Rakel-nett.

Digitalminister Peter Eriksson skriver følgende i et skriftlig svar på et antall spørsmål i Riksdagen om framtiden for 700 MHz-båndet:

«Frågan om en utvecklad och säker kommunikationslösning för aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar kommer inom kort att utredas särskilt inom Regeringskansliet. Som en del av detta ingår att analysera frågor kring olika frekvenser, varav 700-megahertzbandet är en del. Det är angeläget med en bättre mobiltäckning och bredbandstillgång i alla delar av Sverige samt att aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar kan kommunicera och utbyta information effektivt och säkert med varandra. Regeringens uppfattning är att de båda intressena ska gå att förena. Regeringen följer noga utvecklingen.»