UTFORDRING: Falske nyheter er en utfordring for samfunnssikkerheten fordi de kan svekke tilliten i samfunnet, mener Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). (Foto: Istock)

Stopp, tenk og sjekk oppfordrer Medietilsynet

Tar opp kampen mot falske nyheter.

Publisert Sist oppdatert

Nesten sju av ti har opplevd å komme over informasjon på nett de var i tvil om var sann, viser tall fra Medietilsynet.

I forkant av høstens stortings- og sametingsvalg går Medietilsynet sammen med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Faktisk.no og Landslaget for lokalaviser (LLA) om en kampanje for å øke folks bevissthet rundt falske nyheter og desinformasjon.

Kampanjen «Stopp. Tenk. Sjekk» er ett av flere tiltak i regjeringens handlingsplan for å hindre uønsket påvirkning i forbindelse med høstens valg.

– Medietilsynets siste undersøkelse om kritisk medieforståelse viser at desinformasjon og falske nyheter dessverre er ganske vanlig. Vi vet også at mange har for liten kunnskap om hvordan de kan avdekke usann informasjon, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet i en pressemelding.

Eldre og yngre er mest utsatt

De siste årene har dataangrep og spredning av falske nyheter fra fremmede stater preget gjennomføringen av valg i flere andre land.– Falske nyheter er en utfordring for samfunnssikkerheten fordi de kan svekke tilliten i samfunnet. Tillit innebærer en visshet om at vi vil hverandre vel, og det er en stor styrke når vi skal håndtere kriser. Derfor er det så viktig at vi verner om den høye tilliten mellom myndigheter, medier og befolkning som vi har i Norge, sier Elisabeth Aarsæther, direktør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Mens nesten fire av ti 25–59-åringer mener de har god kontroll på hva som er falske nyheter, gjelder det samme for kun to av ti av de yngste (16–24 år) og én av ti av de eldste (80+).

– Tallene viser at det er ekstra viktig å styrke den kritiske medieforståelsen blant de eldste og yngste. Medietilsynet har tidligere laget undervisningsopplegg om deepfakes og falske nyheter sammen med Faktisk.no for å bidra til å styrke ungdoms kritisk medieforståelse. Senere i høst lanserer vi også et undervisningsopplegg spesielt tilrettelagt for seniorer, sier Velsand.