Bytter til Windows 7 på 12.000 pc-er

IT-SJEFEN: Lars Inge Oftedal ved USIT skal gå bort fra XP.

Publisert Sist oppdatert

- Hva er den viktigste utfordringen i jobben din akkurat nå?

- Det vi jobbet mest med nå er hvordan vi skal organisere og styre it best ved Universitetet i Oslo. It er enormt viktig for oss, og inngår i alle arbeidsprosesser. It er en forutsetning for å være et ledende forskningsuniversitet, og er viktigere og viktigere for god utdanning og studier.

- Hva foretrekker du, Microsoft eller Linux?

- Vi har en treplattform-strategi på klientsiden, Windows, Linux og Mac med likest mulig støtte for alle tre plattformene. Vi har 12.000 desktop Windows-maskiner, samt 1.000 Linux-maskiner og 1.000 Mac-er på desktop. På server er det mest Linux, men vi har også Windows, avhengig av behov og tjenester. Vi benytter mye åpen kildekode, så vi vurderer alltid den muligheten og følger dermed opp Difi sine arkitekturprinsipper.

- Outsourcing, plage eller saliggjørende?

- Det har vi en pragmatisk holdning til, avhengig av tjenester og behov. Vi kjører stort sett de fleste tjenester internt selv, som vi har tradisjon for. Vi er store nok til å ha kompetanse på det. Men av og til kan også kompetanse kjøpes inn utenfra.

- Hva bruker du mest tid på i jobben?

- Mest tid går med til å organisere og styre. Det er masse møtevirksomhet. Vi har 40.000 it-brukere, og det er mye planlegging, oppfølging, rapportering, samtidig som jeg prøver å bruke litt tid på strategisk tenking også.

- Har dere noen strategi for bruk av Facebook og andre nettsamfunn?

- Nei. Men mer generelt prøver vi å ha en bevissthet rundt personvern og bruk av personlig informasjon, samtidig som vi ser på hvordan sosiale nettverk kan brukes i utdanning og markedsføring.

- Hva bruker dere mest penger på i år?

- Tjenester innen it i forskning og it i utdanning krever stadig større ressurser, pluss at vi har noen spennende prosjekter. Et av dem er å implementere ny telefoniløsning der vi går fra gammeldags telefonsentral til åpen kildekode og voip. Vi ser også på web som arbeidsverktøy for tjenester, og er i gang med et stort prosjekt for overgang til Windows 7. Det viktigste i det prosjektet er at vi kjører en sentral patching og oppgradering av all programvare for å sikre at det er samme versjon av programvare hos alle brukere uten sikkerhetshull.

- Hvem skal svare på disse spørsmålene neste uke?

- Jeg vil foreslå Tor Holmen ved NTNU.

Hvem: Lars Inge Oftedal

Hvor: Universitetet i Oslo, USIT

Hva: Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT), UiO

Antall ansatte: 6000 totalt, cirka 240 innen it. Pluss rundt 30.000 studenter.

It-budsjett: Det sentrale budsjettet er på 240 millioner

Utfordret av: Ingvil Hovig, UD