!!!!!!!!Lorck er person til høyre!!!!!!!!

Endringer som gir spennende karrieremuligheter

DEBATT: Norske fagfolk bør kjenne sin besøkelsestid når vi nå skal inngå partnerskap med maskiner.

Publisert Sist oppdatert

Teknologi og datakraft er rakettbrennstoff for nye måter å drive virksomheter. En rapport fra det uavhengige Institute for the Future (IFTF) for Dell Technologies, viser hvordan kunstig intelligens, tingenes internett, skytjenester og AI/VR former fremtiden. Rapporten, The Next Era of Human-Machine Partnerships, viser at mye må gjøres for å møte fremtidens arbeidsmarked, og endringsprosessen bør være startet. IFTF spår at vi innen 2030 vil få menneske-maskin-samarbeid. Maskinene har jobbet for oss i mange hundre år, nå skal vi et slags inngå partnerskap.

En gylden mulighet

Norske it-eksperter står bak mange spennende utrullinger av teknologiske it-miljø i verdensklasse. Denne kunnskapen og disse erfaringene er enormt viktige når et lite land i utkanten av Europa skal konkurrere mot internasjonale aktører med flere muskler og enklere veier til større marked. Plattformer som hyperkonvergert infrastruktur har gått fra «hype» til å brukes av 40 prosent av virksomheter på få år, og analytikere forventer rask vekst de neste to årene.

Nye og smartere plattformer gir unike muligheter til å revurdere og deretter endre hvordan tekniske miljø håndteres. Det er relativt billig og enkelt å få på plass enorme mengder datakraft for å støtte de mest innovative prosesser – enten maskinene står i eget hus eller hos eksterne driftsleverandører.

Spennende samarbeid

Siden løsningene som brukes er i rask endring, stilles også nye krav til virksomhetens it-eksperter. Konvergerte systemer, og hyperkonvergerte spesielt, fordrer at de med hendene på rattet har de riktige ferdighetene. Siden lagring, programvare og nettverk ikke lenger håndteres i siloer, må it-ekspertene tilegne seg mer kunnskap om flere disipliner.

Denne endringen er ikke unik, og kravene til større verktøykasse rammer de fleste fagfolk uansett bransje. Kun korttenkte ledere ser på dette som en mulighet til å slanke staben. De smarte beslutningstagerne griper muligheten til å skape kompetansemiljø der spesialister fra ulike avdelinger og fagfelt utfyller hverandre i kreative grupper der fremtidens forretningsmodeller klekkes ut – kall det gjerne virksomhetens digitale lab.

Tettere bånd

Antall prosesser it-systemene støtter er i vekst og det er her de integrerte systemene har sin styrke. De absorberer veksten uten at antall hoder må økes eksponentielt. I følge en undersøkelse fra Enterprise Strategy Group har de som er kommet lengst i sin endringsmodenhet størst sannsynlighet for å peke på teknologi som viktigste årsak. Samme gruppe har også innsett at det må være tette bånd mellom teknologer og de kommersielle avdelingene for å se på teknologi som en inntektsdriver, ikke et kostnadssluk. De it-ekspertene vi møter virker positive til endringene, og ser at nye tider gir muligheten til å få ansvaret og fortjenesten for at virksomheten lykkes. Muligheten til å tilegne seg nye ferdigheter gir også muligheter til å skape helt nye tjenester og funksjoner – og levere helt ny verdi til kolleger og kunder. Teknologene er virksomhetens gull i årene som kommer, kjenn deres verdi og ta initiativ overfor ledelsen. Det er deres kunnskap og ferdigheter som gjør at din arbeidsgiver får forutsetningene til å lykkes i fremtiden.