I ALLE LAND:– Svindel gjennom phishing-e-post skjer i alle land. Det er ingen grunn til å tro at nordmenn lar seg lure mer av dette enn folk i andre land, sier sikkerhetsekspert Jelle Wieringa i KnowBe4. (Foto: Knowbe4)
I ALLE LAND:– Svindel gjennom phishing-e-post skjer i alle land. Det er ingen grunn til å tro at nordmenn lar seg lure mer av dette enn folk i andre land, sier sikkerhetsekspert Jelle Wieringa i KnowBe4. (Foto: Knowbe4)

Nordmenn mest usikre på om de oppdager svindel

– Nordmenn ser ut til å være mer selvkritiske og det kan faktisk være en stor fordel, sier sikkerhetsekspert Jelle Wieringa i KnowBe4.

Publisert

It-sikkerhetsselskapet Knowbe4 har gjennomført en spørreundersøkelse om it-sikkerhetsatferd i Norge, USA, Storbritannia, Tyskland, Nederland og Sør-Afrika. 1.000 respondenter har svart i hvert av landene.

Hensikten med undersøkelsen har vært å kartlegge hvor sikre befolkningen er på at de vil oppdage svindel i form av phishing på epost, SMS, gjennom sosiale medier-meldinger eller over telefon.

– Mange antar at folks tilnærming til it-sikkerhet er lik på tvers av landegrenser. Vi ser at it-sikkerhet tas på alvor i de fleste land, men det er kulturelle forskjeller mellom land også på dette området, sier Jelle Wieringa i Knowbe4, i en pressemelding.

Usikre på epost

Totalt for alle de seks landene er 17 prosent usikre på om de vil oppdage phishing via epost, men i Norge er over 40 prosent usikre på dette. Det er betydelig mer enn i alle de andre landene.

Resultatene kan tyde på at nordmenn er mer selvkritiske og det kan være en stor fordel.

– Svindel gjennom phishing-e-post skjer i alle land. Det er ingen grunn til å tro at nordmenn lar seg lure mer av dette enn folk i andre land. Resultatene kan tyde på at nordmenn er mer selvkritiske og det kan være en stor fordel. Hvis du er usikker på om du greier å avdekke svindel-eposter, vil du sannsynligvis være mer kritisk før du trykker på en lenke eller et vedlegg i en e-post, sier Wieringa.

Norge skiller seg ut

På spørsmål om hvor sikker man er på at man vil oppdage svindel på SMS, telefon eller meldinger i sosiale medier, er det på tvers av landene rundt 80 prosent som er ganske eller veldig sikre på at de vil oppdage det, mens rundt 20 prosent er usikre.

Men også her skiller Norge seg fra de andre landene, ved at nordmenn er mer usikre. 56 prosent av nordmenn er sikre på at de vil oppdage slik svindel, mens hele 44 prosent er usikre, rapporterer Knowbe4.

– Her er litt flere usikre også i de andre landene, men i de andre landene er folk fortsatt betydelig mer sikre enn nordmenn på at de vil oppdage slike svindelforsøk. Både SMS, telefonanrop og sosiale medier brukes flittig av svindlere, så det er viktig å være kritisk også når du blir kontaktet i disse kanalene, sier sikkerhetseksperten.