SAMHANDLING: Jan Tore Sanner mener det er behov for bedre samhandling mellom stat og kommune. Kommunene får 125 millioner kroner over de neste to årene til en finansieringsordning for kommunale ikt-prosjekter. Foto: Ahlert Hysing
SAMHANDLING: Jan Tore Sanner mener det er behov for bedre samhandling mellom stat og kommune. Kommunene får 125 millioner kroner over de neste to årene til en finansieringsordning for kommunale ikt-prosjekter. Foto: Ahlert Hysing

Raskere digitalisering i kommunesektoren

Vil sette fart i digitaliseringen i Kommune-Norge med 125 millioner kroner.

Publisert Sist oppdatert

KS vil etablere en ordning for å finansiere ikt-prosjekter som settes i gang og styres av kommunene selv. Departementet har satt av til sammen 125 millioner til dette i år og neste år.

 - Dette skal gi raskere digitalisering i kommunesektoren. Målet er å skape en enklere hverdag for innbyggere, næringsliv og frivillige organisasjoner, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner, i en melding på Regjeringen.no. 

Sanner mener det er behov for en raskere digitalisering av offentlig sektor og et løft i kommunesektoren.

- Vi må samhandle bedre mellom stat og kommune, og kommunene i mellom. Målet må være å få på plass gode, digitale løsninger som gir en enklere hverdag, sier han i meldingen.

125 mill

Kommunene får 125 millioner kroner over de neste to årene til en finansieringsordning for kommunale ikt-prosjekter i regi av KS. I tillegg jobber regjeringen med å få på plass en modell for kommunal medfinansiering av nasjonale ikt-prosjekter.

- Kommunene leverer viktige tjenester til innbyggere og næringsliv. Digitalisering av saksbehandling, søknader og arbeidsprosesser vil være avgjørende for å gi innbyggerne gode tjenester og de ansatte gode arbeidsvilkår fremover, sier Sanner.

Finansieringsordning 

- Om få år vil vi mangle 50.000 ansatte til viktige velferdsoppgaver i kommune-Norge hvis vi fortsetter som i dag. Det betyr at vi må fornye og forbedre oss, slik at ansatte kan bruke mer tid på viktige tjenester og mindre tid på papirarbeid, sier Sanner.

Kommunene får 25 millioner kroner i 2017 til å finansiere kommunale ikt-prosjekter. I 2018 tar departementet sikte på å gi 100 millioner kroner til formålet. Totalt vil det derfor bevilges 125 millioner kroner.

Departementet vil ha dialog med KS om hvordan ordningen skal innrettes. Det vil være en forutsetning for støtten at også kommunesektoren bidrar med egne midler.

Bedre samarbeid

- Stat og kommune må samarbeide mer og bedre for å tilby nye og bedre digitale tjenester. I noen tilfeller bør staten ta et større ansvar for ikt-prosjekter der den store gevinsten ligger hos kommunene, sier Sanner.

En utfordring er at statlige etater må prioritere ressurser til ikt-prosjekter der gevinsten ikke ligger hos dem selv.

Departementet vil derfor utrede en modell for kommunal medfinansiering av ikt-prosjekter, der staten står for storparten av utviklingskostnadene, mens gevinstene i stor grad havner i kommunene.

Finansieringsmodellen skal bidra til bedre gjennomføringsevne for ikt-prosjekter i offentlig sektor, samt bidra til å styrke samhandlingen på tvers av kommune og stat.

Ordningen skal forankres i konsultasjonsordningen mellom staten og KS.

- Vi er tilfreds med at regjeringen varsler støtte til digitaliseringsprosjekter i kommunesektoren. Flere kommuner har allerede kommet langt i dette arbeidet. KS har en viktig oppgave med å koordinere, samordne og sørge for at samarbeidet både mellom kommuner og mellom statlig og kommunal sektor blir så godt som overhodet mulig. Vi er glad for at vi i denne sammenheng kan dra veksler på kompetansen særlig i de større bykommunene, sier Gunn Marit Helgesen, i en nyhetsmelding på ks.no.