BEHOV: Noroff kan øke sine studieplasser ved behov, og mener derfor at alle som måtte ønske å studere it-fag kan komme til dem. (Foto: Jeanette Baekkevold)

5 millioner kroner å hente til digital opplæring i kommunene

Engangsstøtte fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Publisert Sist oppdatert

Kommunal- og moderniseringsdepartementet lyser ut en engangsstøtte på 5 millioner kroner. Støtten skal gå til kommuner som ønsker å opprette et fast veiledningstilbud. tilbudet skal være rettet mot kommunens innbyggere som ikke har grunnleggende digital kompetanse.

Ledd i digital kompetanse

Det er regjeringen og KS's ønske om at alle skal ha en grunnleggende digital kompetanse som er grunnlaget for tilskuddet. I og med at man har som mål at det digitale skal være førstevalget for mange kommunale tjenester trenger man også å legge grunnmuren for at innbyggerne har en grunnleggende forståelse for digitale valg.

Når man nå går ut med et tilbud som dette er det ikke beregnet på de kommunene som allerede har et slikt tilbud. Dette er i all hovedsak et tilbud til de kommuner som ikke per i dag har et slikt tilbud, men som ønsker å få etabler dette. KS har publisert en netthåndbok som en hjelp til kommuner som ønsker å utvikle eller videreutvikle et fast veiledningstilbud i grunnleggende digital kompetanse for sine innbyggere. Her kan den ansvarlige i kommunen finne  tips og råd om etablering av utvikling av et kommunalt veiledningstilbud, se www.digihjelpen.no

Et Digihjelpen-tilbud skal være et fast lavterskel veiledningstilbud på et bestemt fysisk sted i kommunen (for eksempel i bibliotek eller servicesenter), hvor personer med liten eller ingen digital kompetanse kan komme og få veiledning slik at de kan heve sin grunnleggende digital kompetanse og de kan få hjelp til å benytte ulike digitale tjenester. I de to boksene under har vi oppsummert overordnet hvilke temaer det er relevant at Digihjelpen-tilbudet dekker, og hva som bør være et minimumsinnhold i et slikt tilbud.

Digihjelpen-tilbudet

Digihjelpen-tilbudet bør kunne gi veiledning innenfor følgende temaer innen grunnleggende digitale ferdigheter som man finner hos Kompetanse Norge på www.digidel.no:

Bruk av nettbrett, smarttelefon eller datamaskin for å komme på internett

Lære å bruke e-post

Lære å bruke nettbrett

Lære å logge inn på offentlige tjenester som krever bruk av MinID eller BankID.

Bruk av sentrale kommunale digitale tjenester.

Bruk av sentrale statlige digitale tjenester, som NAV og Skatteetaten.

Frister og beløp

Den enkelte kommune kan søke om et engangstilskudd til gjennomføring av større prosjekter på inntil 500.000 kroner. Søknadsfristen er satt til 08.11.2019 klokken 24.00 for å komme i betraktning.