KRISE: Trond Markussen, president i Nito, mener ikke statsbudsjettet lover godt for kompetansekrisen i norsk arbeidsliv. (Foto: Nito)

Statsbudsjettet 2023: – En varslet kompetansekrise for norsk arbeidsliv

– En varslet kompetansekrise for norsk arbeidsliv, sier Trond Markussen, president i Nito om regjeringens foreslåtte kutt i studieplasser og bransjeprogram.

– Uten en solid satsing på ingeniør- og teknologutdanningene blir det vanskelig for regjeringen å nå sine mål for grønn og digital omstilling. Jeg er derfor svært skuffet og overrasket, sier Markussen.

Varsler kutt

Nito oppfordret før årets statsbudsjett blant annet opprettelse av minst 1.500 nye studieplasser årlig innen ikt og en økning i antall studieplasser innen teknologiske fag. I regjeringens budsjettforslag har regjeringen heller valgt å varsle kutt av opp mot 4.000 studieplasser.

– Arbeidslivet skriker etter flere ingeniører og teknologer, og regjeringen hadde nå muligheten til å starte jobben med å sikre framtidens kompetanse- og arbeidsmarkedsbehov. Nito støtter en stram og ansvarlig økonomisk politikk, men det er uansvarlig å kutte i tilbudet til det som skal bli framtidens arbeidsstyrke, fortsetter Markussen.

Langsiktig finansiering

Nito reagerer også på at et flertall av bransjeprogrammene for kompetanseutvikling er forslått fjernet og at de gjenværende får et stort kutt. Før budsjettet ønsket Nito en langsiktig finansiering av bransjeprogrammene for å sikre en forutsigbar drift for etter- og videreutdanning innenfor de utvalgte bransjene programmet gjelder for.

– De foreslåtte kuttene til bransjeprogrammene for kompetanseutvikling gjør at mange vil miste muligheten for livslang læring gjennom etter- og videreutdanning. Vi mener en langsiktig finansiering ville sikret at behovene i bransjene kan møtes bedre, sier Markussen.