SAMARBEIDER: Annemie Wyckmans, leder for NTNUs strategiske satsing, og Herbjørn Tjeltveit, daglig leder i Nordic Edge. Pressefoto
SAMARBEIDER: Annemie Wyckmans, leder for NTNUs strategiske satsing, og Herbjørn Tjeltveit, daglig leder i Nordic Edge. Pressefoto

Smartbysamarbeid i midt og vest

Nordic Edge Expo får NTNU med som samarbeidspartner i konferanse og utstilling for smarte byer og samfunn.

En fersk samarbeidsavtale mellom NTNU og Nordic Edge betyr sterkere samarbeid rundt den årlige utstillingen og konferansen om smarte byer. Men også mellom universitetsmiljøet i Trondheim og smartby-miljøet i Stavanger-regionen.

Vekstsektor

I 2016 samlet Nordic Edge Expo 2.100 deltakere fra 20 land til konferanse og utstilling. For 2017 er målet 4.000 deltakere og 200 utstillere.

Rollen NTNU skal spille er å hente inn internasjonale forskningsinstitusjoner til konferansen. Det skal styrke Expo-arrangementet i å presentere siste forskingsnytt om smartby-løsninger. Konferansen blir også viktigere i å etablere nye kontakter og nye arenaer for forskingsprosjekter.

Mer samarbeid med smartby-miljøet i Stavanger skal få til flere felles forskingsprosjekter mellom bedrifter og NTNU. Målet er å stå sterkere når forskningsmidler skal søkes nasjonalt og internasjonalt.

Nordisk smart vri

- NTNU har et sterkt internasjonalt forsknings- og fagmiljø på smarte byer. Avtalen med Norges største universitet gjør at vi har kommet langt i å etablere et landslag. Dette er satt sammen av aktører fra næringsliv, offentlig sektor og akademia. Smarte byer handler om få alle disse aktørene til å jobbe sammen. Helt fra starten av har vi prøvd å bygge opp en møteplass som favner om alle gruppene, sier Herbjørn Tjeltveit, daglig leder i Nordic Edge, i en pressemelding.

Nye områder for innovasjon der it møter byplanlegging er blant konseptene det er knyttet forventninger til. Gjerne smartby-konsepter med en sterkere nordisk vri er aktuelle.

Vi ønsker å hjelpe byer med å prøve ut nye prosesser.

- Vi ønsker å hjelpe byer med å prøve ut nye prosesser, og oppskalere og overføre gode løsninger. Samarbeid med Nordic Edge Expo gir oss større kapasitet og slagkraft til å få til disse ambisjonene, og ikke bare i Norge og Norden. NTNU kommer for eksempel til å lede en innovasjonsplatform for bærekraftig byutvikling mellom EU og Kina, finansiert av det europeiske forskningsprogrammet Horisont2020, sier Annemie Wyckmans, leder for NTNUs strategiske satsing, NTNU Smart Sustainable Cities.

- Nordic Edge Expo kan bli en viktig møteplass for EU-Kina-samarbeid mellom næringsliv, offentlig forvaltning og forskning, avslutter hun.