PERSONVERN Det Europeiske personvernrådet vil gjøre det lettere å samle data om folk for å hibdre spredning. Foto: Dimitri Karastelev / Unsplash
PERSONVERN Det Europeiske personvernrådet vil gjøre det lettere å samle data om folk for å hibdre spredning. Foto: Dimitri Karastelev / Unsplash

Vil lette på personvernet under Koronakrisen

Det europeiske personvernrådet vil løfte restriksjoner for å samle data om viruset.

Publisert Sist oppdatert

NRK har meldt at Simula jobber med Folkehelseinstituttet for å utvikle det som kan se ut som en applikasjon som skal spore bevegelsene til Korona-smittede. Målet skal være å se hvem som kan ha vært i nærheten av en smittet person, og dermed hjelpe til med å stoppe smitten.

Simula vil ikke kommentere NRKs opplysninger og henviser til Folkehelseinstituttet.

– Vi vurderer en slik løsning, men beslutningen om hvorvidt dette skal benyttes er ennå ikke tatt, sier Gun Peggy Knudsen, områdedirektør for helsedata og digitalisering i FHI, til NRK.

Personvernet

Heidi Beate Bentzen, som forsker på personvern og helserett ved Universitetet i Oslo, advarer om at slike data kan avsløre mye om en persons liv, og bare må brukes til koronabekjempelse og så slettes.

– Opplysningene må kun benyttes til bekjempelse av koronaviruset, sier hun.

Flere andre land har tatt i bruk lignende applikasjoner, som kan gjøre enkeltpersoner bevisste på at de blant annet beveger seg i et område med smitte. Applikasjonene har også fått konsekvenser for personvernet, fordi det er sannsynlig at mengden data vil gjøre det vanskelig å anonymisere personene.

Nå har det Europeiske personvernrådet lettet på restriksjonene rundt datainnsamling, begrunnet med at det kan være med å hindre spredning.

–Når det ikke er mulig å bare behandle anonyme data, muliggjør e-personverndirektivet lovgivningsmessige tiltak for å ivareta offentlig sikkerhet. Hvis det innføres tiltak som tillater behandling av ikke-anonymiserte stedsdata, vil medlemslandet være forpliktet til å innføre tilstrekkelige sikkerhetstiltak, for eksempel å gi enkeltpersoner som bruker elektronisk kommunikasjonstjenester rett til rettsmiddel.