UT AV LANDET: Etter 2000, der offentlige konsern tidligere var kritisk til it-offshoring, går mange avtaler nå delvis til utlandet, skriver kronikkforfatter. Illustrasjon: iStock
UT AV LANDET: Etter 2000, der offentlige konsern tidligere var kritisk til it-offshoring, går mange avtaler nå delvis til utlandet, skriver kronikkforfatter. Illustrasjon: iStock

Vil vi ha it-selskaper i Norge?

KRONIKK: Det er ikke første eller andre gang at norske it-selskaper har advart sikkerhetsfaren med offshoring til utenlandske hender. Statoil, DNB og Helse Sør-Øst er ikke de siste til å oppleve drifts- og sikkerhetsbrudd, skriver kronikkforfatter.

Publisert Sist oppdatert

For mange av oss som har vært i bransjen de siste 15 årene er det viktig å formidle at mye av it-Norge ikke fungerer som det skal. It finnes og det investeres i milliarder som tyder på at betalingsviljen eksisterer. Men når det kommer til å livnære på norsk kompetanse, er terskelen relativt høy for å bruke alle de selskapene vi har i landet og i regioner.

I følge regnskapstall fra Proff.no tyder mye for at det er en fremtid for de største it-selskapene og i hovedstadsregionen er ikke it-bransjen arbeidsledig. Vi etablerte et ERP-selskap basert på SAP i 2015 for å dekke kompetansemangel i Norge med tilgjengelighet i Oslo og Stavanger.

Med statlige regionaliseringer av fagansvar tillagt DFØ er det selvsagt lite kommuner og offentlige etater trenger å forholde seg til. Behovet for kompetanse, teknologi og løsninger er derimot ikke blitt løst, men snarere utsatt til andre og senere implementeringer. Konsulentselskapene har som offentlig sektor også utfordringer med å ha nøyaktig erfaring hele tiden, mens ekspertisen finnes.

Det betyr at bransjen bør innrømme at det er vanskelig eksempelvis å finne erfarne SAP konsulenter, men problemet for konsulent og rådgivningsselskaper som ERPDuo er at vi bruker svært mye tid på å finne ut av hvilken ekspertise norske virksomheter trenger! Hvilket prosjekt skal eksekveres? Trenger noen råd? Trenger dere programvare? Hvilke moduler? Skal vi ta prosjektledelse og arkitektur for dere?

Selskapene skal selv ta ansvar for alle de fagkurs og kompetansekriteriene i løpet av året. Samtidig er it en spesielt innovativ bransje, der disruptiv produktkompetanse har en hastighet som er raskest i verden. CW har skrevet og intervjuet mange ledere etter 2000 der offentlige konsern tidligere var kritisk til it-offshoring, men spesielt etter at Tata, Infosys, HCL, Cognizant etablerte seg i Norge, går mange avtaler delvis til utlandet.

Jeg frykter at folk lar være å fordype seg innen it-fag fordi det er for dårlig utnyttelsesgrad i norske byer.

For den som har studert it-strategi eller ledelse etter 1996, får vi lese om Clayton Christensens disrupsjonsteorier. Offentlige virksomheter som NAV har ikke hatt kapasitet eller tidsressurser til å utvikle løsningene selv. Først i disse dager er trenden tilbakevisende meg egne eksperter. Det forundrer meg videre at så få selskaper har en CTO og CIO. Det er mulig leie inn den stillingsekspertisen også.

Det er mulig å forhandle seg til lavere timepriser også i Norge. Et problem som it-selskapene deriblant melder tilbake om er at vi sitter et helt år uten arbeid. Og det andre året er vi også uten jobb! Hvordan skal vi da tilby kompetanse internt?Skal vi ta oppdrag i utlandet?

Faktisk har et oppstartsselskap som ERPDuo regelmessige henvendelser fra utenlandske selskaper som ser etter konsulenter av oss. Det finnes knapt nok en virksomhet i Norge som tar kontakt med oss for kompetanse.

Jeg frykter at folk lar være å fordype seg innen it-fag fordi det er for dårlig utnyttelsesgrad i norske byer. Er det noe jeg frykter minst så må det være konkurranse, for der er det mulig å gjøre seg unik på et eller annet!

Nasir Daswandi Iftikar er daglig leder i ERPduo.