FORNØYD: - Vi er glade for at Hovedstyret har sagt ja til denne etableringen, sier Kristin Weidemann Wieland, områdedirektør for forskning, innovasjon og digitalisering i KS. (Foto: Johnny Syversen)
FORNØYD: - Vi er glade for at Hovedstyret har sagt ja til denne etableringen, sier Kristin Weidemann Wieland, områdedirektør for forskning, innovasjon og digitalisering i KS. (Foto: Johnny Syversen)

KS etablerer eget selskap for digitale fellestjenester

Hovedstyret i KS har sagt ja til å etablere et eget aksjeselskap for digitale fellestjenester i kommunal sektor.

Publisert

KS vil etablere et eget selskap for digitale tjenester. Dette skal bidra til digitaliseringsarbeidet i kommunal sektor ved å være en utviklingsaktør og tilbyder av digitale fellesløsninger og komponenter samt andre tilliggende tjenester til landets kommuner og fylkeskommuner. Selskapet ha et særlig tyngdepunkt på tjenester for overføring og tilgjengeliggjøring av data, ikke minst mellom stat og kommune, samt felles innbyggertjenester. Også rådgivingstjenester knyttet til samordnings- og standardiseringsarbeidet i kommunesektoren kan være aktuelt. Hovedstyret i KS utgjør generalforsamling for selskapet. Det skriver KS i en nyhetsmelding på sine sider.

Målet er at selskapet skal være på plass innen 1. september i år.

– Vi er glade for at Hovedstyret har sagt ja til denne etableringen, sier Kristin Weidemann Wieland, områdedirektør for forskning, innovasjon og digitalisering i KS, i meldingen. Hun fortsetter:

– Det har vært en lang og grundig prosess med viktige og gode innspill fra medlemmene. Nå er saken klar for å gå i gang med selve etableringen og videre planleggings- og gjennomføringsaktiviteter.

Strategisk fokus

Målet er at KS digitale fellestjenester skal få et enda sterkere og mer dedikert strategisk fokus og en organisering og styring mer tilpasset virksomhetens karakter

Kristin Weidemann Wieland, KS

Bakgrunnen for ønsket om et nytt selskap, er at KS allerede leverer en rekke digitale fellestjenester til medlemmene. Alle landets kommuner og fylkeskommuner er i dag kunder av en eller flere digitale fellestjenester fra KS, der de mest kjente SvarUt, DigiSos (digital søknad om sosialhjelp) og folkeregister-tjenester. Disse tjenestene vil i fremtiden leveres av selskapet, som vil ha et ikke-økonomisk formål.

De siste årene har både antall tjenester og volumet økt vesentlig.

– Den betydelige veksten og kritikaliteten disse tjenestene har for kommuner og fylkeskommuner, gjør det naturlig å vurdere hvordan vi best ivaretar tjenesteområdet og forventingene fra medlemmene i fortsettelsen. Målet er at KS digitale fellestjenester skal få et enda sterkere og mer dedikert strategisk fokus og en organisering og styring mer tilpasset virksomhetens karakter, enn det vi får i dag som en underavdeling blant mange i KS, sier Weidemann Wieland i meldingen.