SKAL SAMARBEIDE: Gunn Marit Helgesen , styreleder i KS, mener det er viktig at kommune og stat har felles kunnskap og eierskap til Nav-kontoret i kommunen. Nå inngår de partnerskap med Arbeids- og inkluderingsdepartementet.
SKAL SAMARBEIDE: Gunn Marit Helgesen , styreleder i KS, mener det er viktig at kommune og stat har felles kunnskap og eierskap til Nav-kontoret i kommunen. Nå inngår de partnerskap med Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

KS og Arbeids- og inkluderingsdepartementet vil ha felles fokus på digitalisering i Nav-kontoret

Partene har signert felles avtale om partnerskapet i Nav-kontor for perioden 2023-2026.

Publisert

- Kommunene har sammen med staten ansvar for at innbyggeren får de tjenester de har behov for. Derfor er det så viktig at kommune og stat har felles kunnskap og eierskap til Nav-kontoret i kommunen, sier styreleder i KS Gunn Marit Helgesen, i en nyhetsmelding på KS.

Nav-kontor er drevet i et partnerskap mellom stat og kommune, men selve utøvelsen av partnerskapet i Nav skjer lokalt og finner sin form i den enkelte kommune. For å understøtte partnerskapet i Nav, er det inngått en ny samarbeidsavtale mellom KS og departementet. Formålet med den nye avtalen er å styrke partnerskapet mellom stat og kommune i Nav-kontorene, samt å bygge opp under lokale prosesser for utvikling og innovasjon, slik at partene kan ivareta felles samfunnsoppdrag.

Avtalen regulerer blant annet digitalisering i Nav-kontoret, hvor KS og Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) vil samarbeide om følgende:

* Å sikre tidlig informasjonsutveksling om og involvering i digitaliseringsinitiativer i Nav-kontoret

* Å etablere et felles kunnskaps-grunnlag og forståelse av behov, erfaringer, muligheter og utfordringer i digitaliseringsarbeidet

* En strategi for digitalisering i Nav-kontoret

* Å etablere en felles samarbeidsarena som gir råd om prioritering og finansiering av digitalisering av Nav-kontoret.

KS og AID vil også bidra til at Nav-kontorets tjenester til innbyggerne oppleves som tilgjengelige og helhetlige. Tiltakene som følger opp i avtalen skal bygge på målene for tillitsreformen i offentlig sektor, skriver KS.

Det har vært store organisatoriske endringer i Nav-kontorene de siste årene og vertskommunesamarbeid om Nav-kontor involverer 173 kommuner. Rammebetingelsene for stat og kommune i Nav-kontoret har endret seg betydelig. En ny samarbeidsavtale mellom KS og AID er derfor viktig i det videre arbeidet med partnerskapet i Nav, heter det i meldingen.