RESTRUKTURERE STRATEGIER: Christen Seeberg, fungerende norgessjef i Salesforce mener vi er inne i en kritisk fase av AI-revolusjonen, og at bedrifter derfor må se på hvordan de kan restrukturere egne strategier for håndtering av data og på den måten sikre at AI utnyttes sikkert og effektivt i fremtiden. (Foto: Salesforce)

Ny undersøkelse: Ledere bekymret for egen datakvalitet

En global undersøkelse viser manglende tillit til egen datakvalitet. Nå vokser bekymringen for at bedriften går glipp av mulighetene innen kunstig intelligens.

Publisert

Ifølge undersøkelsen Salesforce State of Data and Analytics er nesten ni av ti analyse- og it-ledere (87 prosent) enige om at AI-innovasjon vil kreve at selskapet setter datastyring som fremste prioritet. Undersøkelsen er gjennomført blant mer enn 10.000 beslutningstakere i 18 land.

– Den AI-revolusjonen som skjer nå vil sette nye standarder for håndtering av data. Suksess vil være avhengig av kvaliteten på det som mates inn i systemet. Å bygge et solid fundament for AI krever en gjennomtenkt strategi for datainnsamling, forvaltning, lagring, analyse og intern kommunikasjon, sier Christen Seeberg, fungerende norgessjef i Salesforce, i en pressemelding.

Sikkerhetsbrudd: En trussel mot datakvalitet

I undersøkelsen kommer det frem at mer enn to tredjedeler (68 prosent) av de spurte forventer en betydelig økning i mengden data de neste 12 månedene. Datasikkerhet blir sett på som den største utfordringen for å håndtere og utnytte disse dataene til egne forretningsbehov.

Den AI-revolusjonen som skjer nå vil sette nye standarder for håndtering av data. Suksess vil være avhengig av kvaliteten på det som mates inn i systemet.

Christen Seeberg, Salesforce

Hele 65 prosent av de spurte hadde opplevd sikkerhetsbrudd i 2021/2022. Av disse var det 35 prosent som ikke kunne gjenopprette deler av dataene. Generativ AI fører i tillegg med seg en tilleggsrisiko for at kritisk forretningsinformasjon lekkes gjennom store, offentlige språkmodeller.

– I dagens verden er data blitt det mest verdifulle et selskap sitter på, men det fordrer også et ansvar for å beskytte kunder og brukere mot lekkasje. Få selskaper vil klare å tenke på alle faremomentene der ute, men med riktige AI-strategier og verktøy vil det ikke bare føre til økt produktivitet og inntekt, men også verdi for samfunnet som helhet, sier Seeberg.

Usikre på dataens pålitelighet

Å håndtere en økende mengde data fra et bredt spekter av kilder handler om mer enn sikkerhet. Det er også teknisk utfordrende å standardisere. I undersøkelsen peker analyse- og it-sjefer på manglende harmonisering av data som en av barrierene for å hente verdi fra datagrunnlaget. Nesten samtlige av de spurte forretningslederne (94 prosent) mener i tillegg at bedriften ikke utnytter verdien fra dataene godt nok i dag.

– Nedstrømseffektene av spredte, isolerte data er en bekymring hos mange forretningsledere. De opplever at overveldende datavolum og mangel på en enkelt kilde til sannhet som en stor hindring for å utnytte egne data på en god måte, forteller Seeberg.

Undersøkelsen viser også at manglende opplæring innen kunstig intelligens uroer beslutningstakere. I tillegg ser ledere med bekymring på mangelen på effektive måter å trekke ut innsikt fra selskapets data.

– Vi er inne i en kritisk fase av AI-revolusjonen. Bedrifter må se på hvordan de kan restrukturere egne strategier for håndtering av data og dermed sikre at AI kan utnyttes sikkert og effektivt i fremtiden. Samtidig må norske bedrifter prioritere å bygge en robust datakultur internt, der de ansatte ser verdien i å benytte data for å drive beslutninger, og dermed bidra med å trekke i samme retning når vi nå går en mer datadrevet fremtid i møte, avslutter Seeberg.