INNOVASJON: Nytt samarbeid mellom Norge og USA åpner nye muligheter på kunstig intelligens-feltet. (Foto: Unsplash)

Nytt kunstig intelligens-samarbeid mellom Norge og USA

Norge har signert avtale med det amerikanske energidepartementet om å samarbeide tettere på ki-feltet.

Publisert Sist oppdatert

Det er det amerikanske Department of Energy (DoE) som har tatt initiativ til avtalen. De ønsker å etablere et mer strategisk og langsiktig arbeid for å koordinere og styrke innsatsen på kunstig intelligens sammen med viktige samarbeidsland.

– Jeg er glad for at vi har fått på plass denne avtalen. USA har svært sterke fagmiljøer innenfor kunstig intelligens. Vi ser frem til å samarbeide med de beste om å utvikle metoder og teknologier for å løse utfordringer innenfor områder som klima, energi og helse. Dette er teknologi med et enormt potensial, og en viktig ambisjon er samarbeid om utvikling av kunstig intelligens som er tilpasset norske interesser og næringsliv, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe, i en pressemelding.

Åpner nye muligheter

Avtalen legger til rette for samarbeid i form av felles forsknings- og innovasjonsprosjekter, utveksling av forskere og studenter, deling av teknologi og utstyr, felles utdanningsprogrammer og videre utvikling av etisk og ansvarlig bruk av teknologi. Juridiske og tekniske løsninger for forsvarlig datadeling vil også inngå for å sikre personvern.

Kunstig intelligens i kombinasjon med store mengder data og superdatamaskiner gjør at man kan løse oppgaver som ikke tidligere var mulig. Det kan bidra til nyvinning innen blant annet karbonfangst og lagring, supermodellering av vær og klima, utvikling av nye legemidler og persontilpasset medisin.