VIL REDDE LIV: : F.v. Fredrik B. Werpen (forretningsutvikler, Sikri), Nicolay Moulin (CEO, Sikri), Tanja Krangnes (fagleder drukningsforebygging, RS), Martin Fuhr Bolstad (direktør prosjekter, RS) og Kaisa Korsak (KI-utvikler, Sikri).(Foto: Redningsselskapet)
VIL REDDE LIV: : F.v. Fredrik B. Werpen (forretningsutvikler, Sikri), Nicolay Moulin (CEO, Sikri), Tanja Krangnes (fagleder drukningsforebygging, RS), Martin Fuhr Bolstad (direktør prosjekter, RS) og Kaisa Korsak (KI-utvikler, Sikri).(Foto: Redningsselskapet)

Kunstig intelligens skal redde liv

Sikri og Redningsselskapet går sammen om ny KI-tjeneste for å redusere antall drukningsulykker.

Publisert Sist oppdatert

Ved hjelp av kunstig intelligens og sikre webbaserte tjenester, lanserte teknologiselskapet Sikri og Redningsselskapet i juni 2021 en ny skybasert løsning som gir viktig innsikt i drukningsstatistikk. Ambisjonen er å bidra til at færre drukner, skriver Redningsselskapet i en pressemelding.

Redningsselskapet ønsker å innhente mest mulig kunnskap om omstendighetene rundt både drukningsdødsfall og drukningsulykker der folk blir reddet. Den nye løsningen fra Sikri bidrar til bedre kunnskap og rapportering.

– Sommeren er dessverre høysesong for drukningsulykker. Jo mer kunnskap om årsaker og sammenhenger vi har, jo sterkere står vi i arbeidet for å forhindre drukningsulykker, sier CEO i Sikri, Nicolay Moulin, i pressemeldingen.

Sikris nye skybaserte analyseplattform samler inn allerede tilgjengelig data og informasjon som klassifiseres og analyseres, før de rapporteres videre. 

– På den måten kan Redningsselskapet bruke informasjon og data som bakgrunn for å iverksette presise tiltak og med det forhindre nye ulykker, sier Moulin.

Fire modeller

Innsiktsanalysen, basert på allerede offentlig tilgjengelige data, er et resultat av fire ulike KI-modellers samspill.

– Disse fire modellene har ulike oppgaver og er spesialtrent til å gjennomføre disse analysene, forteller utvikler i Sikri, Kaisa Korsak.

Innholdet presenteres i et webgrensesnitt og gir beslutningstakerne i Redningsselskapet mulighet til å se på ulike statistikkområder slik som lokasjon, geografi, alder og kjønn. I tillegg gjør Redningsselskapet en manuell gjennomgang av kildene for å beskrive hendelesforløp og legge til variabler som KI eventuelt ikke leser. Den løpende oppdateringen av databasen gjør det også mulig å etterspørre mer informasjon fra andre kilder på et tidlig tidspunkt. 

Data i sanntid

Fagleder for drukningsforebygging i Redningsselskapet, Tanja Krangnes, forteller at de har omfattende erfaring med egen drukningsstatistikk, og har bygget seg opp kunnskap om utsatte områder og ulykkessteder. 

– Men ved å analysere hendelser på denne nye måten, der analyseplattformen skaffer oss informasjon i sanntid, står vi bedre rustet til å forebygge ulykker. Det gjør oss også i stand til å be om mer informasjon fra andre kilder på et tidlig tidspunkt, sier Krangnes.

Datainnsamlingen baserer seg på mediesaker som omhandler drukningsulykker, publisert i norske medier.

– At medier skriver om drukningsulykker gjør det mulig å skape en statistikk som ikke fantes tidligere, sier Krangnes.

Krangnes understreker at dataene som samles inn i skyen kvalitetssikres opp mot offentlige kilder, og at Redningsselskapet jobber sammen med offentlige etater slik at statistikken kan komme til nytte flere steder. – Drukningsdata viktig for å forstå årsakssammenhenger, og et viktig hjelpemiddel for å lage treffsikre nasjonale tiltaksplaner. Dette er i tråd med FN-resolusjonen om drukningsforebygging som ble vedtatt tidligere i år, forteller Krangnes.

 

Vil redde liv ved hjelp av kunstig intelligens. F.v. Fredrik B. Werpen (Forretningsutvikler, Sikri), Nicolay Moulin (CEO, Sikri), Tanja Krangnes (Fagleder drukningsforebygging, RS), Martin Fuhr Bolstad (Direktør prosjekter, RS) og Kaisa Korsak (AI-utvikler, Sikri).