VIKTIGE NUMMER: Tilgang til nødnummer er sentrale for liv og helse. Foto: iStock

Må betale nødbot

Nkom fastholder at Nextgentel må betale 100.000 for at telefonikundene ikke kunne ringe nødnumrene.

I en pågående anke fastholder Nkom vedtaket om overtredelsesgebyr mot Nextgentel. Dermed går saken videre til Samferdselsdepartementet for endelig vedtak.

Det var i fjor at selskapet etter planlagt vedlikehold i eget nett fikk et systemutfall som rammet mange av telefonikundene. I fem døgn fra 27. januar til 2. februar hadde 18.000 kunder ikke mulighet for å ringe nødnumrene.

I mars i år vedtok Nkom overtredelsesgebyr etter å ha varslet om dette i fjor sommer.

Nextgentel hadde mellom varsel og vedtak mulighet til kommentarer og Nkom undersøkte saken ytterligere.

Nkom påpeker at avviket viser at Nextgentel har hatt testrutiner med svakheter i flere ledd. Spesielt i skjerpende retning var at selskapet ikke foretok egen testing av om anrop til nødnummer faktisk fungerte etter systemoppdateringen.

Tilgang til nødnummer er sentrale for liv og helse, og Nkom mener at det er spesielt viktig at tilgang til disse numrene testes etter oppdateringer og vedlikehold i nettene.

Nextgentel klaget over vedtaket, men Nkom har ikke funnet noe som tilsier at vedtaket bør endres eller oppheves. Dermed går klagesaken til Samferdselsdepartementet for endelig vedtak.