ANKER: Simula anker dom fra Oslo Tingrett om innbrudd i norsk datautstyr fra kinesiske ZTE. (Illustrasjon: Pixabay)

Simula ikke enig i dom om innbrudd i norsk datautstyr

Anker saken til lagmannsretten.

Publisert Sist oppdatert

Høsten 2016 mistet Simula Research Laboratory kontakten med 730 modemer fra ZTE Corporations.

Dette var modem som ble brukt i et stort forskningsprosjekt finansiert av EU og Samferdselsdepartementet for å kartlegge funksjonen til 4G-nettet i flere europeiske land.

Det viste seg at ZTE hadde tatt seg inn i modemene uten Simulas tillatelse eller kjennskap. Simula gikk derfor til erstatningssøksmål mot ZTE for å få erstatning for merarbeidet for å få forskningsprosjektet i gang igjen. Det skriver Simula i en pressemelding.

Anker

Etter å ha tapt første runde i Oslo Tingrett, anker Simula saken til lagmannsretten.

– For Simula er det ikke akseptabelt at en produsent foretar kritiske endringer av utstyr vi eier, uten vår viten og vilje, sier Administrerende direktør for Simula, Professor Aslak Tveito, i meldingen.

Han mener at dette er en prinsipiell sak, der domstolen må avgrense hva produsenter kan tillate seg å gjøre i produkter de har solgt og ikke lenger eier.

Simula representeres i ankesaken av advokat Rune Opdahl i Advokatfirmaet Wiersholm. Opdahl fremhever i anken at tingretten ikke tar nok hensyn til at ZTE burde ha visst at en tvungen oppdatering av software på et modem i bruk kan ha betydelige skadevirkninger for brukerne.

Tidligere IKT-Norge-ansatt Torgeir Waterhouse var sakkyndig vitne i Oslo Tingrett.

Dom fra Oslo Tingrett fra 6. september 2019 kan lastes ned her.