VEKST: Mot analytikernes anslag var det vekst i salget av pc-er i de tre siste kvartalene av 2016 sammelignet med 2015. (Foto: HP)

Har pc-markedet snudd?

I fjerde kvartal 2016 vokste det norske pc-salget ifølge IDC med 17,9 prosent sammenlignet med året før. Merker bransjeaktørene at pc-markedet har snudd?

Publisert Sist oppdatert

Analyseselskapenes langsiktige prognoser går ut på at det globale pc-markedet vil holde seg tilnærmet flatt i 2017, for så å begynne en forsiktig vandring oppover i 2018. Det betyr i så fall at det vil holde seg på 2016-nivået, som var labert i forhold til året i forveien.

Gartner har estimert det samlete markedet av bærbare enheter i verden til å ligge på rundt 7 milliarder. Da inkluderer de alt av mobiltelefoner, nettbrett og pcer.

2017-tallet venter de vil ende opp på rundt 2,324 milliarder enheter, som er tilnærmet fjorårets tall. Først fra neste år har de tro på en liten stigning. Den største prosentmessige økningen forventer de i det rene pc-markedet, der ultrabærbare utgjør en stigende prosent i tiden framover.

Bortsett fra i de nye markedene i verden regner de med et stagnert pc- og mobilmarked. Noe av skylden legger de på stagnerende gjennomsnittspris, som igjen fører til lavere innovasjonstakt.

Norsk marked overrasker

I utgangspunktet forventet IDC et mindre fall i markedet på rundt fem prosent i 2017 og at forbrukermarkedet ville gå litt bedre enn businessmarkedet. De norske salgstallene for 4. kvartal 2016 viste imidlertid en vekst på hele 17,9 prosent i forhold til samme periode året før.

Anders Elbak i IDC vil i skrivende stund ikke komme med noen justert prognose for 2017 for det norske markedet, siden tallene for 4. kvartal av 2016 ennå ikke er innbakt i grunnlaget.

Han vil heller ikke trekke noen bastante konklusjoner på grunnlag av denne uforutsette veksten:

– Er det primært enkelte større avtaler, endrer vi nok ikke mye. Er der tegn på at markedet generelt er mere optimistisk, kommer vi til å endre oppover, men er det derimot på grund av lager-oppbygning hos forhandlere og/eller distributører, kan det også resultere i, at vi justerer nedover, sier Elbak.

Han ser på spillmarkedet som et av de positive segmentene for bransjen, spesielt på grunn av de høye prisene, men han understreker samtidig at det tross alt er et lite marked som gir mindre utslag på det totale pc-salget. Forventingene til spillmarkedet deler han med de fleste av aktørene vi har snakket med nedenfor.

Skifte til Windows 10?

– Etter flere år med betydelig reduksjon i pc-markedet har utviklingen spesielt i siste halvdel av 2016 vært svært positiv, sier administrerende direktør Verner Hølleland i HP Norge.

Markedslederen innen pc refererer til tallene fra IDC som viser kontinuerlig vekst i det i det norske markedet de tre første kvartalene. Dette tror han har flere årsaker, men trekker spesielt fram at mange kunder i det profesjonelle markedet har ventet lenge med å skifte ut pc-en.

Nå benytter de anledningen til å skifte over til ny teknologi i forbindelse med overgangen til Windows 10. Hybride løsninger og god produktdesign mener han også er med på å gi pc-salget et løft. Dette fordi hybrider er mer fleksible og åpner for større produktivitet enn nettbrettene, der det har vært en betydelig nedgang i salget.

I forretningsmarkedet opplever HP Norge at tradisjonelle stasjonære og bærbare pc-er står for brorparten av volumet. Her er det en tydelig økning på tynne og lettere bærbare, og en voksende andel touch-baserte pc-er og såkalte hybrider med avtagbar eller vendbar skjerm.

Modent spillmarked

Den samme trenden ser HP i forbrukermarkedet, men der har det fra andre halvdel av fjoråret vært en tydelig vekst på stasjonære pc-er i spill-segmentet. Dette kommer etter en rekke år med sterk nedgang i salget av stasjonære maskiner. Hølleland forventer flere nye produkter innen spill-segmentet, som bærbare med god nok ytelse både for hardcore-gaming og for virtuelle opplevelser (VR).

Med forbehold om uventete ytre påvirkninger i markedet, ser norgessjef Anders Lersveen i Lenovo også optimistisk på framtiden. Han opplever at veksten i det norske pc-markedet er på vei tilbake og forventer en svak vekst i 2017, både for den tradisjonelle pc-en og i 2-1-markedet.

– Vi ser at flere og flere velger enheter med touch, både på business- og forbrukermarkedet, samtidig som lette og tynne maskiner også er veldig populært, sier Lersveen, som ser en stigende etterspørsel etter berøringsskjermer og 2-1-løsninger med Windows 10 i bedriftsmarkedet.

Som konkurrenten HP opplever han spill-pc som et voksende segment i forbrukermarkedet. 

Venter på VR

Jan-Erik Svendsen i Itegra forventer at pc-markedet totalt sett vil ligge på samme nivået som 2016. For neste år har han forhåpninger til Apple med deres nye prosessor. Forbrukermarkedet regner han med vil ligge på fjorårets nivå, men venter vekst i spillmarkedet, noe han begrunner med at det har fått ekstra fokus fra flere produsenter.

Svendsen peker på VR som et spennende område og peker på at noen aktører nå har kommet med dedikert maskinvare. Om det vil slå an mener han vil være avhengig av hva som produseres av innhold for å gjøre denne teknologien relevant. Nå finnes det en del spill og underholdning, men Jensen er spesielt spent på hva som vil komme av programvare som kan gjøre denne teknologien interessant for b2b-markedet, og trekker fram aktuelle områder som VR-visning av eiendommer og bruk av VR ved bilsalg.

Produsentens fokus på Chrome-books tror Svendsen også kan gi ekstra vekst, og tenker da spesielt  på skolesektoren.

Verdi i formene

Inge Dahl i Ingram Micro tror pc-markedet er i ferd med å stabilisere seg. Forbrukermarkedet synes han fortsatt er litt vanskelig, mens det er mer stabilt på B2B-siden. I motsetning til de andre aktørene vi har snakket med, tror han spillmarkedet blir modent uten samme høye tilvekst i år som foregående år.

Han har tro på at det han kaller nye formfaktorer vil skyte fart, spesielt 2 i 1, og at kunder begynner å forstå verdiene av dem. VR ser han som den heteste trenden, men tror ikke dette markedet vil skyte fart før det finnes flere spill som utnytter denne teknologien.

– Windows 10 går fortsatt tregt. Vi håper at den store oppdateringen som kommer i mars endrer dette litt i positiv retning, avslutter Dahl.