MIKROSATSING: Ansatte ved Sintef MinaLab i Oslo, ett av de få stedene i Norge som produserer avanserte mikrobrikker. (Foto: Sintef)

Sintef ser store muligheter i norske mikrobrikker

Europa og USA må sikre leveransen av mikrobrikker. Og Norge kan spille en viktig rolle, mener Sintef.

Publisert Sist oppdatert

Mikrobrikker er essensielle komponenter i de fleste av verktøyene vi omgir oss med i en moderne verden. Uten dem, stopper verden opp. Men leveransen av dem er sårbar.

Det er Taiwan som produserer 90 prosent av de mest avanserte mikrobrikkene i verden. Denne avhengigheten er et problem og gjør mikrobrikker til geopolitikk, mener Ralph William Bernstein, senior forretningsutvikler i Sintef. Men han tror også det kan ligge et stort næringspotensial for Norge i å utvikle vår egen mikrobrikkeindustri.

– Det har jo blitt slik at nesten alle fysiske produkter har mikrobrikker i seg på et eller annet nivå. Leveransekrisen under pandemien satte et nytt fokus på sårbarhetene – og næringspotensialet – i det som er en kompleks global forsyningskjede. Om vi griper sjansene vi har, kan det ligge store muligheter her, sier Bernstein i en pressemelding.

Essensiell teknologi

Bernstein slår fast at hele verden nå er helt avhengig av Taiwan. Hvis for eksempel Kina invaderer Taiwan, vil det medføre at store deler av verden vil kunne miste tilgangen til essensiell teknologi for å holde samfunnshjulene i gang.

Derfor jobber både USA og Europa med å få produksjonen tilbake til USA og Europa. Og investeringen er store.

– I Europa er målet å doble mikrobrikkeproduksjonen frem mot 2030 og ta en markedsandel på 20 prosent, sier Bernstein.

Vi har lang tradisjon og kompetanse på sensorer i Norge, noe vi startet med allerede på 60-tallet. På enkelte teknologiområder her er vi i verdensklasse.

Verdensklasse

Bernstein mener at Norge har mye å vinne på en større satsing på mikrobrikker. Spesielt tror han vi er godt posisjonert til å utvikle sensorbrikker, som det allerede er en vesentlig industri på i Norge. Det vil kunne bidra til å sikre leveransesikkerhet til norsk og europeisk industri.

– Vi har lang tradisjon og kompetanse på sensorer i Norge, noe vi startet med allerede på 60-tallet. På enkelte teknologiområder her er vi i verdensklasse. Med midlene som nå frigjøres både gjennom EU og nasjonalt er det mulig å løfte investeringene på dette feltet. Potensialet er stort. Om vi griper muligheten nå, vil vi både gjøre oss mindre sårbare, bidra med viktig teknologi til det grønne skiftet og hevde oss enda sterkere konkurransemessig internasjonalt, sier Bernstein.