Foto: Apple

Nedtelling til 2030

Apple mener leverandørleddet trenger et lite dytt for å nå målet om karbon-nøytral produksjon innen utgangen av tiåret.

Publisert Sist oppdatert

Apples målsetning er karbon-nøytral produksjon for hele verdikjeden innen 2030.

Selskapet har satt slike mål for egne fasiliteter, som butikker og kontorbygninger, i lengre tid - og også nådd de. I tillegg er det tatt initiativer til oppføring av kraftverk på fornybare energikilder slik som i Danmark til å drifte serverparker.

Men målsetningen virker å være vanskeligere å nå for produsentene av maskinvaren: Ambisjonene har vært der, men synes altså ikke å materialisere seg til et tilfredsstillende nivå. Signalet er derfor at dette vil følges opp med målinger på en årlig basis.

Fighting climate change remains one of Apple's most urgent priorities, and moments like this put action to those words. We're looking forward to continued partnership with our suppliers to make Apple's supply chain carbon neutral by 2030.

Tim Cook

Via Apple