MÅ REGULERES: Nkom har analysert mobilmarkedet i Norge og konkludert med at det er behov for å regulere mobilmarkedet. Nå ber de om kommentarer fra markedsaktørene og andre interessenter i en åpen høring. (Foto: Unsplash)

Nkom: For dyrt med mobil i Norge

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har analysert mobilmarkedet og kommet frem til at prisen på mobiltjenester i Norge er for høye sammenlignet med våre naboland.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har utarbeidet en markedsanalyse som konkluderer med at det fremdeles er behov for å regulere mobilmarkedet.

Norske sluttbrukere er generelt opptatt av mobildekning når de velger mobilselskap. Undersøkelser viser at Telenors kunder er enda mer opptatt av dekning enn andre kunder, og at de har sterke preferanser for Telenors nett som gjør at svært mange ikke ønsker å bytte.

— Telenor har fremdeles en sterk markedsstilling i Norge, og ingen andre mobiltilbydere i Norge eller i våre naboland, har like god inntjening per kunde som Telenor i Norge, sier Inger Vollstad som er seksjonssjef i Nkom, i en pressemelding.

Et tredje mobilnett

Nkom understreker at de som myndighet skal sørge for at norske forbrukere får gode og rimelige mobiltjenester. Det viktigste målet for reguleringen i mobilmarkedet er å legge til rette for et tredje konkurransedyktig mobilnett som kan utfordre de to etablerte netteierene Telenor og Telia.

For å legge til rette for valgmuligheter og rimelige priser for mobilkunder, har Nkom ilagt Telenor forpliktelser til å gi tilgang til sitt nett.

Inger Vollstad, Nkom

— For å legge til rette for valgmuligheter og rimelige priser for mobilkunder, har Nkom ilagt Telenor forpliktelser til å gi tilgang til sitt nett. På den måten kan utfordrere som selv ikke har eget mobilnett, tilby mobiltjenester og bidra til konkurranse i sluttbrukermarkedet, sier Vollstad.

Nkom ber nå om kommentarer fra markedsaktørene og andre interessenter i en åpen høring.