TIL HIMMELS: Med 4G går databruken til himmels, ifølge Netcoms dekningsdirektør Tommy Skogheim Johansen. (Foto: Toralv Østvang)
TIL HIMMELS: Med 4G går databruken til himmels, ifølge Netcoms dekningsdirektør Tommy Skogheim Johansen. (Foto: Toralv Østvang)

4G-utbygging gir drastisk trafikkøkning

Netcoms storsatsing på 4G-utbygging i år, særlig i Nord-Norge, har slått ut i form av uventet stor økning i internett-trafikken.

– Dette viser oss at det vi tilbyr, er nyttig, sier Abraham Foss, toppsjef i Netcom.

Utsagnet kom da Netcom/Teliasonera-ledelsen møtte pressen for en gjennomgang av status nå når tredje kvartal nærmer seg slutten.

– Til himmels

Netcoms dekningssjef Tommy Skogheim Johansen utdypet Netcom-ledelsens observasjon:

– Når vi får bygd ut dekningen til 4G i et område, ser vi at 4G-trafikken går til himmels så å si med én gang. Databruken eksploderer. Men samtidig ser vi at 3G-trafikken stabiliserer seg. Den går ikke ned, sa Johansen.

Det skjer mange slags endringer i mobil- og internett-bruken i et område når mobilnettet blir oppgradert til 4G. For eksempel bidrar 4G-veksten til at mobilen overtar pc-ens rolle som handleverktøy i nettbutikkene, ifølge Foss.

Dette gjenspeiler seg også i interaksjonen med kundene. Netcoms egen kommunikasjon med kundene viser dette. Hele 76 prosent av denne interaksjonen var på slutten av sommeren digital, mens bare 18 prosent foregikk i butikker der Netcoms produkter blir solgt. Kommunikasjonen via kundesentertelefon var redusert til beskjedne seks prosent.

Ifølge Netcom-sjefen er det fire grunner til at 4G-trafikken øker så kraftig nå:

  • Drastisk bedre dekning med raskere nett
  • Økt bruk av smarttelefoner og nettbrett
  • Mer avanserte kunder og brukere
  • Bedre digitale tjenester enn før

Mer tilfredse kunder

Den kraftige veksten i 4G-kunder har også bidratt til mer tilfredse kunder, ifølge Netcoms teknologidirektør Jon Christian Hillestad. Han la frem tall fra kundeundersøkelser som viste at antallet fornøyde kunder nå er vokst til oppunder 95 prosent, opp fra 60 prosent for ett år siden.

EKSTREMSPORTVEKO: Denne grafen, som viser drastisk økning i 4G-trafikken da Netcom og søsterselskapet One Call skrudde på 4G og 4G+ for fullt under årets ekstremsportuke på Voss, gjenspeiler erfaringene som nå høstes i Nord-Norge: Drastisk 4G-vekst, men 3G-trafikken holder seg likevel oppe. (Ill.: Netcom)
EKSTREMSPORTVEKO: Denne grafen, som viser drastisk økning i 4G-trafikken da Netcom og søsterselskapet One Call skrudde på 4G og 4G+ for fullt under årets ekstremsportuke på Voss, gjenspeiler erfaringene som nå høstes i Nord-Norge: Drastisk 4G-vekst, men 3G-trafikken holder seg likevel oppe. (Ill.: Netcom)

Et annet felt der Teliasonera-selskapene – Netcom, One Call, Tele2, Chess og Mycall – påstår de har hatt stor suksess det siste året, er ved midlertidige 4G- og 4G+-utrykninger i tilknytning til festivaler, konserter og andre aktiviteter som samler store menneskemengder.

– Tidligere har vi fått mye juling i sosiale medier på grunn av dårlig dekning ved festivaler og slikt, vedgikk Tommy Johansen. Nå forekommer det så å si ikke klager etter at man har begynt å installere midlertidige 4G- og 4G+-stasjoner under slike begivenheter, ifølge dekningsdirektøren.

Færre hastighetsbegrensninger

Netcom-folkene hevder for øvrig at de har et forsprang når det gjelder hastigheten i mobilnettet.

NYTTIG: Veksten i internett-trafikk etter 4G-oppgradering viser at kundene opplever raskt mobilnett som nyttig, ifølge Netcom-sjef Abraham Foss. (Foto: Teliasonera)

På pressekonferansen la Netcom frem tall fra andre kvartal i år som viste at Netcoms 4G-brukere i gjennomsnitt hadde en nedlastingshastighet på 17,7 megabit per sekund, mot 8,7 Mbps for Telenor-kunder. Tallene er basert på brukernes egne målinger gjennom appen OpenSignal.

På spørs-mål fra Computerworld om grunnen til denne forskjellen svarte kommunikasjonsdirektør Henning Lunde hos Teliasonera at den store forskjellen i gjennomsnittlig netthastighet trolig skyldes at Netcom har færre hastighetsbegrensninger i sine mobilabonnementer enn konkurrenten Telenor.