TRENGER PLASS: Studentleder i Tekna Marcus Steen Nitschke mener ikt-etterspørselen ikke møtes av antall studieplasser. (Foto: Tekna)
TRENGER PLASS: Studentleder i Tekna Marcus Steen Nitschke mener ikt-etterspørselen ikke møtes av antall studieplasser. (Foto: Tekna)

Tekna: altfor mange søkere per ikt-studieplass

I følge student-teknologene er studieplassene i ikt er for lave, mens ingeniørene sliter med rekruttering.

Publisert Sist oppdatert

Tekna-student mener antallet studieplasser innen ikt og teknologifag fortsatt er alt for lavt.

– Tallene fra Samordna opptak viser at det fortsatt er alt for mange søkere per studieplass, sier studentleder i Tekna Marcus Steen Nitschke, i en pressemelding.

Tilbud faller

Opptakstallene fra Samordna opptak ble presentert mandag 25. juli, og tallene viser at antallet som får studietilbud innen teknologifag og ikt er marginalt ned fra 2021. Totalt for teknologifagene var det 3,4 prosent færre som fikk tilbud i år, sammenlignet med fjoråret. For ikt er tilbudstallet stabilt sammenlignet med fjoråret. I realfagene har antallet med tilbud falt med 7,9 prosent.

– Fortsatt er tilbudstallet over 2019, som var siste normalår før pandemien. Likevel mener vi det er alt for mange søkere per studieplass. At pandemiåret i fjor hadde spesielt høye søkertall, er ikke et argument for å redusere ambisjonene, sier Marcus Steen Nitschke studentleder i Tekna, som organiserer 15 000 teknologi- og realfagstudenter.

Skriker etter kompetanse

Han trekker frem avanserte ikt-studier som et eksempel på et område der vi åpenbart trenger å utdanne flere folk.

– I en årrekke har næringslivet skreket etter mer ikt-kompetanse. Mange unge viser nå at de vil ta ansvar for digitaliseringen framover. Da er det viktig at kvalifiserte søkere ikke blir møtt med stengte dører ved lærerstedene til høsten. Utdanningskapasiteten må opp raskt, dersom vi skal klare å sikre oss nødvendig kompetanse for fremtiden, sier han.

Krever flere plasser

Også Nito er kritiske til årets opptak. De krever at regjeringen gjør mer for å sikre nok ingeniører i fremtiden. Nesten 300 personer færre får tilbud om ingeniør- og sivilingeniørutdanning i år enn i fjor. Og det er fortsatt ledige studieplasser over hele landet.

– Det er skuffende når arbeidsmarkedet for ingeniører er kjempesterkt og vi ser at de langsiktige kompetansebehovene er store, sier Helene Gundersen, leder for Nito Studentene, i en pressemelding.

ETTERSPØRSEL: Helene Gundersen er leder for Nito Studentene og mener det er på tide å sikre fremtidens ingeniører. (Foto: Nito)
ETTERSPØRSEL: Helene Gundersen er leder for Nito Studentene og mener det er på tide å sikre fremtidens ingeniører. (Foto: Nito)

– Det er betydelig etterspørsel etter ingeniører og teknologer i arbeidslivet, men ingeniørstudiene har store rekrutteringsproblemer. Dette er vanskeligst utenfor de største byene, men til og med ingeniørstudier i Oslo har ledige studieplasser etter hovedopptaket.

Sterkere virkemidler

Gundersen mener Utdannings- og forskningsminister Ola Borten Moe må finne fram sterkere virkemidler for å sikre at vi får nok ingeniører i framtida:

– Ola Borten Moe har allerede oppfordret flere til å søke oljeutdanninger. Men det vi trenger er en endring av opptakssystemet. Vi trenger flere ingeniører og teknologer over hele landet. Regjeringen må ta denne utfordringen på alvor og hente fram kraftigere virkemidler.

– Det ligger 50 ulike teknologistudier på Samordna opptaks "restetorg" med mange attraktive studieplasser over hele landet. Det er uholdbart at det er så mange ledige studieplasser samtidig som samfunnet mangler ingeniører og teknologer, sier hun.

Bekymret for realfagene

Studentlederen i Tekna er også bekymret for den betydelige nedgangen av søkere med tilbud innen realfagene, på hele 7,9 prosent.

- Vi trenger flere studenter både innen teknologi og realfag, ikke færre. Dette er fagområder som skal sikre at vi løser utfordringer knyttet til klima, energi og helse også i årene som kommer. Grunnleggende teknologisk og realfaglig kunnskap er nødvendig for en bærekraftig utvikling, sier Steen Nitschke.