FIBERØKNING: Direktør Elisabeth Aarsæther i Nkom kan fastslå at det blir stadig flere fiberabonnenter i Norge. (Foto: Gisle Orlund)

Nkoms nye frekvenskompass

Nkom lanserer et frekvenskompass der det går fram at de mest aktuelle 5G-frekvensene skal auksjoneres ut i 2019 og 2020.

Publisert Sist oppdatert

Det dreier seg om 700 MHz i 2019, 3400-3800 MHz i 2020 og også 26 GHz i 2020.

Ønsker å samle tildelinger

I høringsbrevet skriver Nkom at de ønsker generelle innspill fra bransjen, men at de også har noen konkrete saker de gjerne vil lufte. Det gjelder blant annet hvorvidt det er lurt å tildele 2300 MHz-båndet sammen med 2600 MHz, 3400-3800 MHz og 26 GHz-båndet. Alle disse frekvenstillatelsene løper ut omtrent samtidig.

En slik samlet tildeling vil være ressursbesparende for aktører og ekommyndigheten. Det vil også gi aktørene mulighet til å tilegne seg store sammenhengende frekvensmengder, noe Nkom anser som et nøkkelmoment for introduksjon av 5G. Tilsvarende synergier vil også gjelde for en samlet tildeling av den dedikerte nedlinkkapasiteten i frekvensbåndene 700 og 1500 MHz.

Ressursforvaltning

– Mange har spurt om jeg har noe egne preferanser for ledelsen av Nkom. Det var vel slik at Willy Jensen hadde hovedfokus på konkurransen og Torstein Olsen på sikkerhet. Nå tror jeg det viktigste er å ha fokus på forvaltningen av samfunnets ressurser. Konkret vil det framfor alt bety spektrum eller frekvenser. I det arbeidet skal det utkastet til Frekvenskompass vi nå lanserer blir vår egen lille bibel. sa Nkom-direktør Elisabeth Aarsæther Under Nkom Agenda.