TRYGG: Ingvild Kjerkol, helse- og omsorgsminister, mener trygg deling av pasientdata kan skape mange positive effekter for norsk helsevesen. (Foto: Borgos Foto)

Åpner for trygg deling av pasientdata

Regjeringen åpner opp for at utvalgte kommuner kan dele informasjon fra journaler innad i kommunen ved hjelp av Norsk helsenett.

Dermed slipper pasienter å oppgi den samme informasjonen til flere behandlere og reduserer risiko for feilbehandling.

Regjeringen åpner også for at forsøkene kan bidra til deling av relevant informasjon mellom sykehus og kommuner.

– Regjeringen er for å skape mer sammenhengende digitale løsninger steg for steg, og dette er et skritt på veien. Jeg besluttet på foretaksmøte med Norsk helsenett (NHN) denne uken at NHN skal delta og bidra i disse utprøvingene, opplyser helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol i en pressemelding. 

Utfordrende for kommunene

Når relevante helseopplysninger ikke er tilgjengelige kan det skape utfordringer for kommunale helse- og omsorgstjenester. Kjerkol viser til et konkret eksempel:

– En mann med demens kommer på legevakta, men legevakta vet ikke og klarer ikke å finne ut om han har hjemmesykepleie. De ender med å legge ham inn på sykehus. Hadde de hatt riktig informasjon om hvilke tjenester han har i kommunen, så kunne de trygt sendt han hjem i stedet, forteller hun.

Regjeringen skriver i sin pressemelding at dette eksempelet viser at bedre informasjonsdeling gir bedre kvalitet og pasientsikkerhet, samt mer målrettede tjenester. Det vil også spare tid for helsepersonell. 

Norsk helsenett leverer

Norsk helsenett vil være leverandør av samhandlingstjenesten og samarbeidspart for kommunene i utprøvingene.

– Norsk helsenett har den nødvendige kompetansen og ressursene til å komme raskt i gang med utprøvingene. Dette er en vurdering jeg vet KS deler, sier helse- og omsorgsministeren.

NHN vil utvikle, teste og gjøre tilgjengelig den tekniske løsningen som skal benyttes i utprøvingene og vil ha en viktig koordinerende rolle.