TETT SAMARBEID: Helt siden Sintef ble opprettet i 1950 av NTNU, har det vært et utstrakt samarbeid mellom institusjonene. Enkelte Sintef-avdelinger er lokalisert på NTNU, og de deler også laboratorier. (Foto: Mentz Indergaard/NTNU Info)

Nummer en på industrisamarbeid

NTNU er kåret til universitet nummer en i verden på samarbeid med en enkelt industripartner. Kombinasjonen NTNU og Sintef blir lagt merke til.

Publisert Sist oppdatert

Det er den anerkjente Times Higher Education (THE) World University Rankings som har pekt ut kombinasjonen NTNU og Sintef. Blant de undersøkte universitetene kommer NTNU ut helt på topp på forskningsresultater i samarbeid med en enkelt industripartner. Ifølge kåringen skjer hele 9,1 prosent av NTNUs publiserte forskning i samarbeid med Sintef.

Ikke bare olje

THE peker særlig på samarbeidet de to institusjonene har gjort på å utvikle teknologi for å utvinne våre store oljereserver offshore som har gjort Norge til ett av verdens rikeste land.

— Vi samarbeider på mange andre områder også, sier Johan Hustad, direktør ved NTNU Energi, til Times Higher Education.

Hustad trekker frem sol-, vind- og vannkraft som eksempler. Han sier også at partnerskapet er en del av universitetets arbeid med å være relevant for samfunnet, et redskap for et bedre samfunn og en grønn økonomi.

Gledelig, men ikke overraskende

– Dette er gledelige, men for så vidt ikke overraskende, nyheter, sier Toril A. Nagelhus Hernes, prorektor for nyskaping ved NTNU til Sintefs nyhetstjeneste.

Samarbeidet mellom NTNU og Sintef er unikt i internasjonal sammenheng og har i en årrekke gitt gode resultater, påpeker hun. Dette har vært til gjensidig nytte for begge parter.

– Mange av utfordringene vi står overfor er komplekse og krever en flerfaglig tilnærming med ulike perspektiver og vinklinger. NTNU vil derfor fremover jobbe strategisk med en tettere integrering av utdanning, forskning og innovasjon for å kunne utvikle og omsette både kompetanse og kunnskap til bærekraftige løsninger for næringsliv og offentlig sektor. I dette arbeidet vil samarbeidet med Sintef være viktig, sier prorektor Nagelhus Hernes.