FLAGGSKIP: Digitaliseringen i offentlig sektor representeres oftest ved Altinn, tjenesteplattformen som inntil nylig har lagt under Brønnøysundregistrene. Det er all grunn til å anta at det er Altinn, her representert ved direktøren Breønnøysundregsistrene Lars Peder Brekk, og skatteetaten som de viktigste offentlige nettstedene som SSB-statistikken dekker. (Foto: Stig Øyvann)

Nordmenn i europatoppen

Norge er i verdenstoppen innen digitalisering, og i fjor var 88 prosent av innbyggerne mellom 16 og 79 år innom et offentlig nettsted.

Publisert Sist oppdatert

I europeisk sammenheng ligger Norge helt i toppsjiktet når det kommer til bruk av offentlige nettjenester. Dette er ingen stor overraskelse, ettersom innbyggerne i Norge har høye digitale ferdigheter og at man i tillegg bruker internett svært hyppig her til lands, melder Statistisk sentralbyrå (SSB) i en pressemelding.

Offentlige skjema

en statistikk fra EU-organet Eurostat kommer det fram at Norges befolkning er på topp i Europa på å laste ned offentlige skjema. Den førsteplassen deler vi med Finland, som også scorer 67 prosent av befolkningen mellom 16 og 74 år i 2018.

For digital innsending av offentlige skjema har Norge fire land over seg på denne statistikken.

Den norske statistikken fra SSB dekker et litt større aldersområde, fra 16 til 79 år. Denne statistikken viser at totalt var 88 prosent av landets innbyggere mellom 16 og 79 innom norske offentlige nettsteder i løpet av de siste tolv månedene.

Dette er en økning fra 72 prosent i 2009 og 83 prosent i 2017.

De eldste bruker minst

Splittet opp i aldersgrupper innenfor totalen viser tallene at det er de middelaldrende i aldersgruppen 45 til 54 år som er ivrigst på å bruke offentlige nettsteder. I denne gruppen hadde 92 prosent skaffet seg informasjon, 71 prosent lastet ned offentlige skjema, og 77 prosent sendt inn digitale skjema til offentlig myndigheter.

Den laveste andelen finner vi ikke overraskende blant de eldste i aldersgruppen 75 til 79 år, der bare 38 prosent hadde brukt en av de tre tjenestene.

Høyt utdannete bruker mest

I pressemeldingen fra SSB kommer det også fram at det er en tydelig sammenheng mellom utdannelsesnivå og hvor mye digital kontakt man har med det offentlige. 95 prosent av de med fullført høyskole- eller universitetsutdannelse har bruk minst en av de tre tjenestene undersøkelsen fokuserer på i løpet av 2018.

SSB skriver videre at «blant de som kun har fullført videregående skole, faller andelen til 84 prosent, mens personer med kun ungdomsskole har ytterligere 7 prosentpoeng lavere andel med 77 prosent».