Eirik Lae Solberg. Foto: Stine Marie Hagen

Slik skal han heldigitalisere Oslo kommune

- Det er ofte et problem i offentlig sektor at ansvar blir fordelt på for mange, sier finansbyråd Eirik Lae Solberg. Nå skal han selv lede styringsgruppen i programmet for elektroniske tjenester. 

Publisert Sist oppdatert

– Ved siden av å holde orden i Oslo kommunes økonomi så er dette det viktigste jeg gjør, sier Eirik Lae Solberg. 

Programmet for elektroniske tjenester ble etablert i 2013, etter at Oslo kommune hadde kommet frem til at de ikke var gode nok på digitale tjenester til innbyggerne.

Sammenliknet med Stockholm og København, og andre norske kommuner, ble det klart at Oslo hang igjen i gamle mønstre.

– Vi måtte erkjenne at vi lå for dårlig an når det gjaldt nettbaserte tjenester, men vi så at det var et stort potensial. Derfor ble programmet for elektroniske tjenester etablert, sier Lae Solberg.

Dermed ble det satt av i overkant av 170 millioner kroner, en sum som skal brukes i arbeidet med å heldigitalisere Oslo kommune. Bystyret vedtok ytterligere omlag 550 millioner i forbindelse med budsjettet for perioden 2015-2018.

Stresser gjennomføringsevnen

Rett før årsskiftet ble byrådssaken som beslutter organiseringen av programmet for elektroniske tjenester i Oslo kommune signert. Programmet organiseres som en ny seksjon i Byrådsavdelingen for finans, og skal ha som oppgave å være en «internleverandør» og å stå ansvarlig for å utforme forslag til løsninger.

Styringsgruppen skal bestå av kommunaldirektørene som er kommunens øverste administrative nivå.

Lae Solberg ønsker å samle en sentral enhet som skal ha ansvar for de ulike prosjektene. Han vil sikre koordinering og gjennomføringskraft.

– Jeg stresser dette med gjennomføringsevne. Det er ofte et problem i offentlig sektor at ansvar blir fordelt på mange, og at alle holder på med sitt, sier han. 

Det er en nemlig en ansvarspulverisering finansbyråden vil forhindre. Han har vært opptatt av at han selv skal stå som leder av styringsgruppen. Slik vil han få kontroll på det som er hans mantra: Med den nye organiseringen skal han styrke kommunens gjennomføringsevne. Han får ikke sagt det nok.

– Den viktigste oppgaven er å gjennomføre prosjektene som legges til programmet.

For å få til dette vil organiseringen gjennomføres i henhold til bestiller/ utførermodellen. Det vil si at det vil være et skille mellom de som sier at noe trengs og de som faktisk utfører. I en slik modell er hver enkelt byrådsavdeling tjenesteeier og skal definere faglige og funksjonelle krav og behov.

Det er også programmet som leverandør som er ansvarlig for å komme med forslag til løsninger. Når dette er gjort er det utfører som er ansvarlig for å levere løsninger til tjenesteeier.

Et hjertebarn

Finansbyråden er ivrig når han forteller om programmet for elektroniske tjenester. Prosjektet er blitt et hjertebarn, og ved å sikre en god organisering av programmet vil han «gjøre Oslo digital på en riktig måte».

Målet er å bruke teknologi for å gjøre tjenesten til brukerne bedre.

Ettersom befolkningsveksten i Oslo øker opp mot mellom 600 000 – 1 million brukere, mener finansbyråden at it er det mest kraftfulle verktøyet de har.

– Vi får stadig flere innbyggere og må få ressursene til å rekke over mer. Det å bruke it og digitale verktøy aktivt vil gi gevinster. Vi må gi flere tjenester til flere innbyggere.

– Dette er veldig viktig for Oslo, ettersom det blir flere å levere tjenester til.