KODING: Nå er det ikke bare kidsa som skal kode. Regjeringen har lagt frem en ny digital strategi for både grunnskolen og den videregående oppløring der et av tiltakene å gi alle elever opplæring i teknologi. Det innebærer blant annet å forstå og håndtere algoritmisk tenkemåte og programmering. (Arkivfoto: Frank Johnsen)
KODING: Nå er det ikke bare kidsa som skal kode. Regjeringen har lagt frem en ny digital strategi for både grunnskolen og den videregående oppløring der et av tiltakene å gi alle elever opplæring i teknologi. Det innebærer blant annet å forstå og håndtere algoritmisk tenkemåte og programmering. (Arkivfoto: Frank Johnsen)

Vil ha koding for alle elever

Regjeringen har lagt frem en ny digital strategi for grunnskolen og videregående opplæring. Nå ønsker de mer koding og teknologi allerede fra barneskolen.

Publisert Sist oppdatert

– Vi vil at forståelse for koding og teknologi skal inn i læreplanene allerede fra barneskolen. Med denne strategien peker vi inn i et nytt tiår for norsk skole, sier statsminister Erna Solberg, i en pressemelding på regjeringen.no.

Fredag la statsministeren, kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og barne- og likestillingsminister Solveig Horne frem den nye digital strategien Framtid, fornyelse og digitalisering for grunnskolen og videregående opplæring. En digitaliseringsstrategi for grunnopplæringen 2017 - 2021.

Koding for alle

I den nye digitaliseringsstrategien er et av tiltakene å gi alle elever opplæring i teknologi. Det innebærer blant annet å forstå og håndtere algoritmisk tenkemåte og programmering.

– Vi har startet et omfattende arbeid med å fornye alle skolens fag og læreplaner. I forbindelse med dette arbeidet ønsker vi å legge til rette for at alle elever skal få forståelse for programmering. Hvilke fag som skal ha algoritmisk tenkemåte og koding i læreplanene, må vi komme tilbake til, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i meldingen.

Et annet tiltak i strategien er å starte et nasjonalt forsøk med koding som programfag i videregående skole. Fra før har regjeringen innført koding som valgfag i ungdomsskolen – og fra skolestart i høst kan alle ungdomsskoler tilby dette.

– Det har vært stor interesse for programmering som valgfag, og vi åpner nå for at alle skoler som ønsker det kan tilby faget til sine elever, sier kunnskapsministeren videre.

Fake news

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne ønsker å gi norske elever gode, grunnleggende digitale ferdigheter og digital dømmekraft. Spesielt ettersom fremveksten av fake news og mobbing i sosiale medier stiller dagens barn og unge overfor store utfordringer når det gjelder kildekritikk og nettvett. 

– Vi må lære dem om nettvett og digital mobbing, og vi må gi dem verktøy til å sette seg inn i stadig nye digitale løsninger, sier Horne i meldingen.

Lærerløft

Ifølge undersøkelsen Monitor Skole 2016 sier én av tre lærere at de ikke får god nok støtte fra skolen til pedagogisk bruk av ikt.

I pressemeldingen står det at regjeringen fra før har startet en historisk satsing på videreutdanning for lærere, og et av tiltakene i digitaliseringsstrategien er å utvikle et eget videreutdanningstilbud innen digital kompetanse og pedagogisk bruk av ikt.

– Vi vil også utdanne egne ikt-lærerspesialister, som kan være med på å løfte skolene og andre lærere faglig på dette feltet, varsler Røe Isaksen.