Digital storsatsing i hovedstaden

Finansbyråd i Oslo, Eirik Lae Solberg, vil heldigitalisere kommunen i løpet av et par år. - Vi skal bruke flere hundre millioner på digitale tjenester og heldigital forvaltning, sier han.

Publisert Sist oppdatert

Finansbyråden holder til i det østre tårnet på Rådhuset i Oslo. Utenfor vinduet kommer det mørke skyer over byen. Det er snakk om minutter før en rekord er et faktum – en hel måneds nedbør på få timer. Aldri før har det regnet så mye på så kort tid i hovedstaden, i alle fall ikke etter målingene startet.

Men for en finansbyråd er det andre skyer i horisonten som opptar ham, skjønt befolkningsvekst er ifølge Eirik Lae Solberg bedre enn stagnasjon. Men det fører med seg noen utfordringer.

- Antall innbyggere i Oslo vokser kraftig, en vekst som vil fortsette. Det er bra med vekst, men vi må bygge flere skoler og barnehager, samtidig krever helsesektoren stadig mer og det må investeres mer i kollektivtrafikken. Skal vi henge med må vi effektivisere, og der er it det viktigste verktøyet, sier han.

Vokser og vokser

Ifølge Finansbyråden vokser Oslo mer enn noen andre byer i Europa, bare slått av et område i nærheten av Istanbul. For to år siden fikk byen sin innbygger nummer 600.000. Prognosene viser at Oslo innen 2030 vil være rundt 33 prosent flere, en økning fra dagens 635.000 til rundt 830.000 innbyggere i 2030.

- Oslo blir en millionby. Og vi må allerede nå legge planene for hvordan vi skal få mest mulig tjenester for minst mulig penger, sier Eirik Lae Solberg og fortsetter:

- Med stramme budsjetter fremover må vi tenke smart. Min hovedoppgave er å se på hvordan kommunen kan organisere seg bedre. Hovedsatsning er smart bruk av digitale verktøy. Vi kommer til å sette av betydelig med stimuleringsmidler for å få dette til.

- Hvor mye?

- Det blir flere hundre millioner, men endelig beløp må vi komme tilbake til på budsjettet i slutten av september. Betingelsen er at man må redgjøre for besparelser og fordeler for innbyggerne.

Min side

Erik Lae Solberg legger vekt på at Oslo kommune skal ha helektroniske tjenester.

- Jeg snakker ikke om "skjema med strøm på", men tjenester hvor innbyggeren får løst sin henvendelse der og da. Dette krever at den elektroniske dialogen integreres med kommunens fagsystemer.

Han sier de vil bygge nytt hvor det kreves og bruke nasjonale felleskomponenter og felleseregistre som Altinn, ID-porten, Matrikkelen, Enhetsregistret og Folkeregisteret – hvor det er mulig.

- Vi har begynt i front, sier Finansbyråden.

Nettsidene til Oslo kommune er ikke veldig intuitive, og det er ikke like lett å finne hva man leter etter. Om du går inn på nettsiden i dag er det veldig mye informasjon.

Erik Lae Solberg nevner problemer med "støy" som ett eksempel.

- I dag vil du finne mange interessant artikler om støy. Men hvor skal du henvende deg for å få gjort noe med det? Spør han retorisk før han fortsetter:

- Vi har 50.000 nettsider i dag. Vi skal ned i 5.000 med informasjon som er relevant. Og dialogen med innbyggerne og næringslivet skal gå gjennom din egen personlig side - "Min side" for Oslo kommune.

Han sier kommunen vil samle dialogen - hele innbyggerhistorikken, uansett hvilken del av kommunen du har vært i kontakt med i "Min Side" og at dette skal fases gradvis inn fra i år frem mot 2016.

SvarUT

Finansbyråd Eirik Lae Solberg er klar på at papiret skal bort og at gjenbruk av digitale løsninger er skal brukes aktivt.

I 2013 tok Kemneren i Oslo i bruk en løsning med navnet SvarUt. Innbygger får en tekstmelding om at det ligger en beskjed til deg i Altinn. Du logger deg på Altinn og får elektronisk tilgang til brevet som er sendt fra Kemneren.Ifølge Finansbyråden har Kemneren tatt i bruk løsningen på ulike kommunale tjenester og redusert saksbehandlingstiden.

- Vi tar sikte på at SvarUt-løsningen kan tas i bruk av alle 53 virksomheter i kommunen tidlig i 2015, sier Lae Solberg.