FORLENGER: Vår Energi forlenger levetiden på oljefeltet Balder som har den første produksjonslisensen i Nordsjøen. Feltet kunne ikke bygges ut før i 1999, da teknologien måtte videreutvikles først. Målet er at feltet skal hente ut 136 millioner fat oljeekvivalenter og være i drift til 2045.

Revitaliserer virksomheten med digitalisering

Vår Energi benytter digitalisering for å skape det neste tiårets energiselskap. Som ett av de største lete- og produksjonsselskapene på norsk sokkel gjelder det å fornye seg.

Publisert Sist oppdatert

Vår Energi er resultatet av en fusjon mellom Eni Norge og Point Resorces. Det er italienske Eni som er hovedaksjonær med 69,6 prosent eierandel mens oppkjøpsfondet Hightech Vision eier 30,4 prosent som eier av Point Resources. Selskapet feiret ett år tiende desember 2019.

Til nå har Vår Energi 35 felt i produksjon, produserer 300.000 fat oljeekvivalenter daglig med mål om å øke det til 350.000 fat og et investeringsbudsjett på 65 milliarder norske kroner. Totalt arbeider det over tusen medarbeidere i energiselskapet.

55 år siden

Italienske Agip, som ble kjøpt av Eni i 2003, var allerede med å lete på den norske sokkel i 1965. Agip hadde lisens sammen med andre på Ekofisk, det første produserende oljefeltet i Nordsjøen. Vår Energi har lisens PL001, den aller første lisensen hvor det ble funnet oljeforekomster i 1967, tidligere eid av Esso Norge.

I 1967 var feltet ikke drivverdig, men i 1999 hadde teknologiutviklingen bidratt til at lisensen ble til produksjonsfeltet Balder som Vår Energi planlegger å drive frem mot 2045.

Esso Norge ble siden til ExxonMobil. I 2017 overtok Point Resources ExxonMobils driftede andeler på norsk sokkel. 10 desember 2019 overtok Vår Energi alle ExxonMobils andeler på norsk sokkel etter at ExxonMobil hadde vurdert at norsk sokkel ikke lenger var interessant for selskapet.

Vår Energi er derfor i praksis basert på Eni og ExxonMobil med forskjellige kultur og it-løsninger. Derfor er den nye drivkraften med digitalisering av stor betydning.

– ExxonMobil-porteføljen passer oss perfekt. Vi planlegger å investere 65 milliarder kroner på utviklingsprosjekter og leting spredd over hele sokkelen de neste fire årene. Med styrket portefølje fortsetter vi jobben med å utforske, utvikle og produsere ressurser og reserver på en lønnsom og bærekraftig måte, sier administrerende direktør i Vår Energi, Kristin F. Kragseth, i en intern pressemelding.

Vår Energi har andeler i mer enn 30 felt på den norske sokkelen med fem egne produksjonsfelt: Balder, Goliat, Jotun, Marulk og Ringhorne. Ved siste konsesjonstildeling av forhåndsdefinerte områder fikk Vår Energi 17 lisenser, hvorav syv som operatør.

– Vi er veldig fornøyde med resultatet. Vi tildeles lisenser i områder som er lovende og strategisk viktige for oss, og med 17 nye lisenser forsterker vi posisjonen som ett av de største lete- og produksjonsselskapene på norsk sokkel, sa Kristin F. Kragseth.

Assistere

De mange moteordene for it-utviklingen og digitaliseringen kan forvirre mange. De fleste inngår i analyseselskapet Gartners forventningskurve for olje- og gass-sektoren. Vår Energi har derfor inngått et samarbeid med Capgemini for å assistere dem i sin digitaliseringsreise for å skape et homogent energiselskap.

FORNYER: Direktør Astrid Huglen leder en digitaliseringssatsning for å skape et enhetlig arbeidsmiljø og felles funksjoner for Vår Energi. Det er Enis og Exxon Mobils ansatte og systemer som skal forenes, forbedres og fornyes. (Foto: Ahlert Hysing)

Ifølge målsettingen skal digitaliseringen bidra til nye måter å jobbe ved hjelp av mennesker, prosesser og teknologi.

– Vår Energis digitale reise har startet og vi ser frem til fortsettelsen med Capgemini. Sammen skal vi finne nye måter å jobbe på, sa Astrid Huglen, direktør for integrering og forbedring i Vår Energi i forbindelse med samarbeidsavtalen.

Capgemini stiller derfor ikke bare med it-ressurser. Også oljekompetanse benyttes for å få til digitaliseringsutviklingen i Vår Energi. Franske Patrice Jaulneau med utdanning fra Frankrike og England har jobbet i det franske oljeselskapet Total som boreingeniør. For det er kombinasjonen av it-kompetanse og oljefaglig kompetanse som legger føringer for digitaliseringsutviklingen i Vår Energi.

– Selv om begrepet digitaliseringsstrategi er «hypet» er det i vinden. Digitalisering er den måten vi jobber på, understøttet av teknologi, sier Astrid Huglen.

Ifølge Vår Energi forventer aksjonærene at selskapet er konkurransedyktig, de ansatte vil ha engasjement mens industrien jobber for å bli mer effektiv. Konsekvensen er et krav om digitalisering.

Tre steg

– Vi har definert den digitale transformasjonen i tre steg. Nå er vi kommet til steg to der vi setter digitale ut i livet gjennom prosjekter. I det tredje steget skal vi skalere, sier Helge Vigrestad, leder for det digitale programmet i Vår Energi.

Den digitale transformasjonen har kommet til eksperiment- og læringsfasen i steg to på den digitale reisen.

Steg én har vært å lage den digitale visjonen og bygge en oversikt. Det første gjaldt de datatekniske forutsetningene hvor dataplattform, virksomhetsarkitektur og administrasjon av masterdata er helt vesentlig.

Dernest skal det bare være ett forretningssystem basert på SAP. Drømmen er fremtidens utgave SAP S/4 Hana, men i mellomtiden vil man forholde seg til Enis utgave av SAP Business Suite.

– Vi skal plukke opp gode løsninger via samarbeid og adoptere digitale muligheter. Vi skal ikke være best på å utvikle teknologi, men være i tet på bruk av teknologi og verdiskapning, påpeker Astrid Huglen.

– Vår Energi skal utnytte «Fast follower»-prinsippet, påpeker Linn Helgesen i Capgemini Invent, engasjementsleder mot Vår Energi.

Vår Energi har hatt en rekke møter med andre oljeselskap i uformelle nettverk.

– I møter med andre oljeselskap har alle delt villig fra sin digitale reise og hva de har lært og hva de ville ha gjort annerledes om de startet på nytt, forteller Astrid Huglen.

Det har resultert i et arbeid over 13 uker for å knesette forutsetningene og en anbudskonkurranse for å velge et it-selskap som kan energibransjen. Capgemini gikk seirende ut.

Planla

Vår Energi analyserte nåværende situasjon, dannet seg et bilde av hvordan fremtidens behov skulle være og planla hvordan digitaliseringen skulle utformes for å oppnå målet.

Får å få en forståelse, ble dagens muligheter i selskapet fastslått via intervjuer, den digitale modenheten evaluert og Vår Energis it-infrastruktur vurdert.

INTRODUSERER: Helge Vigrestad, leder for det digitale programmet i Vår Energi med en skisse som viser drift, HMS og støttefunksjoner. Vår Energi har definert den digitale transformasjonen i tre steg. Nå er transformasjonen kommet til steg to, prosjektfasen. (Foto: Ahlert Hysing)
INTRODUSERER: Helge Vigrestad, leder for det digitale programmet i Vår Energi med en skisse som viser drift, HMS og støttefunksjoner. Vår Energi har definert den digitale transformasjonen i tre steg. Nå er transformasjonen kommet til steg to, prosjektfasen. (Foto: Ahlert Hysing)

– Vi jobber tett med IT for å sikre en helhetlig tilnærming til teknologi og arkitektur på tvers av funksjonene, sier Helge Vigrestad.

Etter nåtidsvurderingene ble det arrangert en visjonsdag og en teknologi-dag for finne frem til kravene fremtiden. Det jobbet tett med toppledelsen og nivået under for de skal sponse digitaliseringstiltakene.

– Digitalisering er en mulighetsgjører. I vår Energi er det viktig å involvere brukerne så tidlig som mulig for å skape eierskap og levere gode løsninger, påpeker Astrid Huglen.

L2 er toppledelsen i Vår Energi, L3 er den operative ledelsen. Ledelsens involvering er helt vesentlig for å kunne tilegne seg digitale muligheter. Særlig den operative ledelsen, L3, må forplikte seg. I den forbindelse gjelder også å kunne bråstoppe raskt. «Fail fast» er en rettesnor.

– Digitaliseringen skal understøtte selskapsstrategien og bidra til verdiskapning, hevder Linn Helgesen.

Utfordringen er hvordan man skal oppnå fremtidsmålet. Det ble arrangert innovasjonsdager hvor resultatene ble jobbet med ytterligere. Det ble plukket opp gode løsninger via samarbeid.

– Vi har fått på plass en digital strategi, et digitalt veikart og en «Governance»-struktur som setter rammene for vårt videre abeid, sier Helge Vigrestad.

Veikartet inneholder tilretteleggingsfunksjoner (enablers), støttefunksjoner, undervannsutfordringer, boring, prosjektering og utvikling og feltoperasjoner. For hvert funksjonsområde er det godkjente initiativ, som så har gjennomgått eller gjennomgår analyse og design. Noen av funksjonsområdene er under utvikling.

Plukke opp

For å komme videre på reisen søker digitaliseringsteamet å plukke opp ideer ved snakke med ansatte eller via e-post. Deretter valideres ideene mot forretningsbehovene og det bygges en forretningsstudie (Business Case). Digitaliseringskomiteen prioriterer de beste initiativene og så følger design og utvikling med smidig metodikk eller fossefall avhengig av hva som passer utviklingen.

– For å lykkes med den digital transformasjon må en balansere oppbygging av tekniske kapabiliteter med kultur, organisasjon og ledelseskapabiliteter, understreker Linn Helgesen.

Konsekvensen er at ledergruppen jobber med den digitale strategien for prioriteringer og omprioriteringer.

Vår Energi har formulert sin digitale visjon: «To become an agile adopter of digital opportunities to ensure safe operations and increased competitiveness».

Det vil bli brukt designtenking hvor bruk av «workshops» vil kunne endre verdikjeden. Digitale prosjekter endrer måten ansatte jobber på.

– Vår Energis tilnærming til den videre utviklingen vil være en spennende reise. Det gjelder å bygge en læringsevne for nysgjerrighet, fremholder Astrid Huglen.