LEVERER TIL OSLO: Telenor Norge-sjef Birgitte Engebretsen er godt fornøyd etter å ha landet Oslo kommune som kunde. (Foto: Martin Fjellanger/Telenor)

Oslo kommune velger Telenor som bredbåndsleverandør

Oslo kommune har inngått en avtale med Telenor verdt 230 millioner kroner. Kontrakten omfatter fiber og trådløst mobilt bredbånd til alle kommunens lokasjoner og datasentre.

Oslo kommunens infrastruktur for informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) betjener flere enn 50.000 brukere fordelt på flere enn 1.600 lokasjoner, via flere enn 2.000 tilkoblingslinjer. 

Avtalen har en varighet på fire år pluss opsjonsår (1+1+1), og har en totalverdi på ca. 230 millioner kroner.

– Gjennom avtalen viser Oslo kommune oss stor tillit, og vi ser frem mot å jobbe hardt for å levere på forventningene. Telenor skal sikre en fremtidsrettet og trygg kommunikasjon for samtlige av kommunens virksomheter. Sikker, effektiv og pålitelig kommunikasjon har blitt et fundamentalt samfunnsbehov, og Telenor jobber systematisk for å levere på dette, sier Birgitte Engebretsen, leder av Telenor Norge, i en pressemelding.

Lukket og sikkert

Ifølge Telenor viderefører og moderniserer kontrakten tidligere løsning og legger til rette for en overgang til et nytt, moderne datanettverk (SD-WAN), som knytter kommunens lokasjoner sammen i et lukket og sikkert nett. 

Nettkapasitet, sikkerhetsnivå og robusthet vil gjøre det enklere og tryggere å tilby nye digitale tjenester til kommunens brukere. Avtalen innebærer at alle kommunens lokasjoner knyttes sammen i et redundant, robust og sikkert nett. Løsningen består av mobil- og fibertilkoblinger for transport av data som sørger for krypterte, sikre forbindelser og intelligent trafikkstyring.