SKROTER: Eirik Lae Solberg og Høyre i Oslo vil skrote byrådets bevilgninger til digitaliseringsprosjektet Origo. (Foto: Michael Oreld)

Høyre vil skrote Oslos digitaliseringsprosjekt

Oslo Høyre vil omdisponere 65 millioner kroner som byrådet i Oslo bevilger til digitaliseringsprosjektet Origo.

Publisert Sist oppdatert

Origo er Oslo kommunes satsing på digital transformasjon. Det er i utgangspunktet delt i to deler – Origo Digi og Origo Folk. Digi skal knytte sammen de datasystemene som finnes i kommunen i dag og etablere en felles tjenesteplattform for alle kommunens etater og virksomheter. Origo Digi skal også legge til rette for mer eksperimentelle måter å jobbe frem nye kommunale tjenester på, i tett dialog med de innbyggerne som skal benytte tjenestene. Som et ledd i dette opprettes Origo Labs som skal være en møteplass for utvikling, testing og brukerinvolvering. Origo Folk skal jobbe med kulturendring og sørge for at kommunens ansatte begynner å tenke mer digitalt og mer helhetlig. Dersom man skal få til endringer i en stor organisasjon, er det helt nødvendig å starte på toppen, derfor fokuseres det i første omgang på å bygge digitalkompetanse hos kommunens toppledere.Til dette vil kommunen bevilge 65 millioner over sine budsjetter. Det er dette Høyre vil skrote i sitt alternative budsjett.

Et tilbakeskritt

Byrådet med sin digitaliseringbyråd, Robert Steen, mener det er svært alvorlig at Oslo Høyre nå foreslår å droppe hele Origo-satsingen i sitt alternative budsjett.En samlet satsning på digitalisering i Oslo kommune er nødvendig dersom man skal kunne holde tritt med utviklingen ellers i samfunnet. Man vet ikke hvordan fremtiden ser ut, men en ting kan en være helt sikker på: Mottakere av offentlige tjenester vil stille større og større krav. På toppen av dette må det offentlige forholde seg til knallhard konkurranse fra utenlandske teknologigiganter som Amazon og Facebook.

– Dersom det offentlige ikke setter seg i førersetet og tar kontroll over den digitale utviklingen, risikerer vi en stegvis avvikling av offentlig sektor og offentlige velferdsløsninger slik vi kjenner dem i dag, sier finansbyråd/digitaliseringsbyråd Robert Steen. Høyres gruppeleder i Oslo, Eirik Lae Solberg, ser ganske annerledes på denne saken. Han mener hele tankesettet bak Origo er en gammel måte å tenke IT på, og at dette er en fullstendig feilslått politikk. Han mener også at dette i siste instans vil gå ut over tjenestetilbudet i Oslo kommune.

– Byrådet i Oslo bygger opp en IT-mastodont av konsulenter og ansatte som med fordel kunne vært drevet av det private næringsliv. Vi mener disse 65 millionene med fordel kunne vært benyttet til andre tiltak i kommunen som kollektivtrafikk, skole og fjerning av eiendomsskatten. Det er dette vi ønsker å markere i vårt alternative budsjett, sier Lae Solberg. Finansbyråd Robert Steen er ikke spesielt imponert over utspillene fra Oslo Høyre og spesielt ikke betraktningene fra Eirik Lae Solberg. Han mener Origo-satsningen er den moderne måte å tenke digitalisering på og erstatter det som har vært den rådende politikken i kommunen i mange år, der innleide konsulenter har stått for det meste av den digitale kompetansen. Digital utvikling drives ikke lenger i store prosjekter med en start- og en sluttdato, den skjer kontinuerlig, i tett dialog med de brukerne som mottar tjenestene. En slik måte å jobbe på krever omfattende digital kompetanse. Da er det mye mer effektivt, og langt rimeligere, å ha den nødvendige kompetansen in-house. En innleid konsulent koster mer enn det dobbelte av det en fast ansatt med tilsvarende kompetanse gjør, og konsulenten tar med seg kompetansen ut av kommunen når oppdraget er over.

LATTERLIG: Digitaliseringsbyråd Robert Steen mener Høyres opplegg bærer preg av mangel på IT-forståelse og vil være direkte negativt for digtaliseringsprosessen. Her sammen med den digitaliserte Oslo borgeren Tim. Tim til venstre. (Foto: Gisle Orlund)

– Med ett samlet kompetansemiljø blir det lettere å skape systemer for samhandling og gjenbruk av teknologi og kompetanse på tvers av kommunen – og det blir mye lettere å levere kvalitative og effektive tjenester til våre innbyggerne. De pengene kommunen sparer på gjenbruk av tjenester på tvers av kommunen, og innleide konsulenter, kommer også innbyggerne til gode, sier Steen – Oslo kommune bygger opp et internt kompetansemiljø på digitalisering som skal være en driver for det digitaliseringsarbeidet som skjer i kommunen, på samme måte som Skatteetaten, Brønnøysundregistrene og NAV gjør. Dette betyr imidlertid ikke at vi skal slutte å bruke markedet. Tvert imot. Med høyere digital kompetanse vil det offentlige også bli en bedre strategisk partner for den norske digitale næringen. Det gjør oss til mer kompetente kunder som kan utfordre næringen samt være en pådriver i forhold til å kunne utvikle fremtidige sterke eksportprodukter. Det er bra for oss, og det er bra for næringen. Det er oppsiktsvekkende, litt trist og veldig skremmende at Oslo Høye ikke forstår hva den digitale transformasjonen vi står midt oppe i vil kreve av offentlig og privat sektor. Jeg vet ikke helt om jeg skal le eller gråte. Hadde det ikke vært så alvorlig så hadde jeg nok smilt litt overbærende av Lae Solbergs uttalelser, avslutter Steen