SENSOR: – Omsorg og menneskelig kontakt vil alltid være det viktigste for å forebygge selvmord, men slike sensorer kan utgjøre et positivt supplement, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland, i en pressemelding fra departementet.
SENSOR: – Omsorg og menneskelig kontakt vil alltid være det viktigste for å forebygge selvmord, men slike sensorer kan utgjøre et positivt supplement, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland, i en pressemelding fra departementet.

Ønsker pust- og bevegelsessensor for å forebygge dødsfall i fengsel

Forslaget til lovhjemmel for å benytte pust- og bevegelsessensor i fengsel ble  fremmet i statsråd mandag denne uken.

Publisert Sist oppdatert

Det forekommer at innsatte i fengsel dør. For å forebygge selvmord og overdosedødsfall fremmes det forslag til en lovhjemmel for å installere elektronisk pust- og bevegelsessensor i fengselsceller. Det skriver justis- og beredskapsdepartementet i en pressemelding. 

– Omsorg og menneskelig kontakt vil alltid være det viktigste for å forebygge selvmord, men slike sensorer kan utgjøre et positivt supplement, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland, i meldingen.

Hvert år forekommer det at noen få av de som sitter i varetekt eller gjennomfører straff tar livet sitt. Risikoen er særlig knyttet til den første tiden etter en innsettelse. En elektronisk pust- og bevegelsessensor kan fange opp tegn på fare, og sørge for at det går en alarm til vaktrommet i fengselet, heter det i meldingen.

Sensoren skal installeres i rommet, og ikke være koblet til person. Det legges til rette for å bruke pust- og bevegelsessensor i det nye Agder fengsel.