SATSER DIGITALT: Åtte forskjellige fag- og høyskoler i vårt langstrakte land har nå blitt tildelt støtte til å utvikle fleksible videreutdanningstilbud i digital kompetanse. (Illustrasjonsfoto: Pixabay)

Deler ut millioner til digital videreutdanning

Regjeringen tildeler 10 millioner til utvikling av videreutdanning i digital kompetanse. Åtte prosjekter får så langt glede av midlene.

Publisert Sist oppdatert

Regjeringen har startet opp arbeidet med en kompetansereform. Målet er at ingen skal gå ut på dato grunnet manglende kompetanse. Dette nyter Fagskolen Rogaland, Fagskolen Tinius Olsen, Høgskolen Innlandet, Fagskolen Østfold, NMBU, NTNU og ÅKP AS godt av. De har fått tildelt støtte til å utvikle fleksible videreutdanningstilbud i digital kompetanse. 

Prosjektene som har fått støtte er fordelt på forskjellige fylker - som Rogaland, Buskerud, Møre og Romsdal, Hedmark, Akershus, Trøndelag, Østfold og Oppland. Det kan Regjeringen melde om, på sine nettsider.

Pengene til utvikling av videreutdanning i digital kompetanse ble bevilget i revidert nasjonalbudsjett 2018. Videreutdanningstilbudene som skal utvikles dekker blant annet temaer som programmering og robotisering i industrien, cybersikkerhet, personvern, it-arkitektur, 3D-modellering og kunstig intelligens.

Tilpasses

– Vi må tilpasse oss når arbeidsmarkedet endrer seg, og legge til rette for at flere kan jobbe med andre oppgaver eller i ny bransje. Flere må få den faglige oppdateringen de trenger, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner, i meldingen.

Tilbudene skal utvikles i samarbeid mellom høyskoler, universiteter eller fagskoler og bedrifter og næringsliv. Det skal være mulig å kombinere videreutdanningene med tilnærmet full jobb, for eksempel gjennom inndeling i moduler, nettbasert opplæring eller samlinger, heter det videre.

Regjeringen har foreslått at det settes av 37 millioner kroner til å støtte utvikling av flere slike tilbud i 2019.