Slik rekrutterer de flere kvinner

IT-bedriften Norkart har 170 ansatte hvor flesteparten er teknologer – og det trengs flere titalls nye utviklere hvert år fremover. I de siste årene er halvparten av nye IT-utviklere kvinner.

Publisert Sist oppdatert

Kvinner i IT- næringen er uten tvil en mangelvare. Tall fra 2018 viser at det kun er 28 prosent kvinner i næringen. Og det er ikke bedre i telebransjen spesielt. På Telecom Worlds to årlige konferanser gjennom et tiår har det aldri vært mer enn 15 prosent kvinner. Dette er et problem for IT-bransjen – hvor eksempelvis Norkart møter denne utfordringen i det daglige.

Nye rekrutterings-kriterier hjelper

Norkart lager nå løsninger for en ny generasjon brukere – og for å få til det har de endret helt på kriteriene for rekruttering av utviklere. De mener de har knekt en viktig kode i å tiltrekke seg utviklere – og spesielt kvinnelige utviklere.  

- Vi har ikke hatt kjønnskvotering, men søkt etter et mangfold, med ulike kompetanser. Resultatet er at vi de siste årene har rekruttert over halvparten kvinnelige utviklere. Dette har gitt andre positive effekter som vi ikke hadde forventet, sier teknologidirektør Alexander Salveson Nossum. - Vi har jobbet målrettet med å bygge effektive team og rekruttere personprofiler som utfyller hverandre. For oss er samarbeidskompetanse viktig – og evnen til å jobbe på tvers av miljøer, sier HR- og kommunikasjonsdirektør Kari Mette Toverud. 

Kjønn i seg selv er ikke viktig - men mangfold og dynamikk er viktig. Mangfoldet med kvinnelige utviklere har endret måten vi jobber med utvikling på. Resultatene er mer brukersentrert utvikling som gir bedre resultater. 

- Det vi har sett er at kvinner oftere er dyktige til å være bindeledd mellom kunder, partnere og internt mellom avdelinger og personer. Norkart har en fordel i at vi er et mellomstort selskap med korte beslutningsveier. Som utvikler er du tett på det som skjer, og det appellerer til dyktige utviklere som vil skape løsninger som gjør en forskjell, sier Salveson Nossum 

Utvikling har gått fra å handle om koding til å handle om å skape verdi. Utvikling jobber tett mot marked, salg, kundeservice og andre avdelinger i selskapet, slik at de hele tiden utvikler løsninger basert på kundens behov. 

- Det mener vi er avgjørende for suksess. Man kan ikke sitte på hver sin tue hvor noen utvikler, andre tar imot tilbakemeldinger fra kunder, mens den tredje gruppen markedsfører løsningene. Det hele henger sammen, går raskere og er i kontinuerlig endring. Slik vi driver utvikling i dag appellerer ofte til kvinnelige utviklere, sier Salveson Nossum. 

Hvordan få flere kvinner i it-utdanning? 

Alexander Salveson Nossum har en bakgrunn fra NTNU hvor han tok doktorgrad og var aktivt involvert i rekruttering til fagmiljøene. Erfaringen hans fra kunnskapssektoren bygger han videre på i Norkart som jobber tett opp mot universitetene blant annet for økt rekruttering til IT relaterte studier. 

Selv om Norkart helt klart mener at vi trenger både mannlige og kvinnelige utviklere, så er det flest mannlige studenter på IT relaterte fag. Hvorfor velger ikke flere kvinner IT? 

- Det kan være fordi noen forbinder det med et mannlig og litt antisosialt miljø hvor man fokuserer på koden. Det tror jeg ikke appellerer til så mange kvinner. Men det begynner å bli en noe utdatert oppfatning, sier en av Norkart sine kvinnelige utviklere, Mathilde Ørstavik. 

- Vi nærmer oss nå søknadsfrist til høyere utdanning, og vi håper at våre erfaringer kan skape inspirasjon til at flere jenter velger en utdanning hvor de kan være med å skape samfunnsnyttige tjenester. 15. april er fristen for å søke til høyere utdanning og vi håper våre kvinnelige profiler kan være en viktig inspirasjon til unge jenter som vurderer IKT-utdanning.  

Flere kvinner søker It-studier 

Tall fra Samordna opptak viser at det fremdeles er færre kvinnelige søkere til IT relaterte studier, men at vi ser at kvinneandelen har økt fra 2017 til 2018. Men fortsatt er den skremmensde lav spesielt for dataingeniørstudiet. Antall søkere til Geomatikk ved NTNU i 2018 vs 2017 2018 – Totalt 145 stykker. Kvinner: 35 (24 %). Menn: 110 (76%) 2017 - Totalt 150 stykker. Kvinner: 30 (20 %). Menn: 120 (80%) 

Antall søkere til dataingeniørstudiet ved NTNU i 2018 vs 2017 2018 - Totalt 2838 stykker – Kvinner 363 (13 %). Menn 2475 (87%) 2017 - Totalt 2419 stykker – Kvinner 291 (12 %). Menn 2128 (88%) 

Søkere til GIS (Geografiske informasjonssystemer) ved NTNU 2018 vs 2017 2018: Totalt: 171 stykker – Kvinner: 57 (33 %). Menn: 114 (67%) 2017: Totalt: 144 stykker – Kvinner: 49 (34 %). Menn: 95 (66%) 

Søkere til GIS (Geografiske informasjonssystemer) ved NTNU deltid 2018 Totalt: 410 stykker – Kvinner: 166 (40%). Menn 244 (60%)