TILGANG: Sondre Andersen, IT-sjef i Sandefjord kommune kan glede seg over mer fornuftig tilgang til informasjon i kommunen.

Sandefjord åpner opp

Med én pålogging, tilpasset informasjon og en ny arbeidsflate, er Sandefjord kommune blitt mer åpen og oversiktlig. Den nye arbeidsflaten gir de ansatte tilgang til alt – uavhengig av tid og sted.

Publisert Sist oppdatert

I følge Sondre Andersen, IT-sjef og konstituert leder for digitalisering i kommunen, hadde kommunen hadde et tradisjonelt intranett da han begynte i jobben. Et intranett med generell informasjon, og som mange ikke visste hvordan de kom inn på eller at eksisterte. – Nå har vi utviklet og lansert en arbeidsflate som alle ansatte har tilgang til med én pålogging, og hvor du har tilgang til alle applikasjoner du trenger i jobben fra et skjermbilde. I tillegg får du presentert tilpasset informasjon og tilgang til alle fagsystemer som er relevant for deg som ansatt og bruker. Hvilket er unikt i kommunesammenheng, sier Andersen.

Gammelt og nytt på samme sted

Bruk av programvare i det offentlige er i endring. Mange applikasjoner er utviklet for en annen tid, mens nyere applikasjoner ofte ligger i skyen. Kai Thorsrud, partner og systemarkitekt i it-konsulentselskapet Sicra, sier utfordringen er å samle disse ulike applikasjonene i en portal med tilgang via én pålogging.– Applikasjoner som ligger overalt gjør det komplisert med en felles autentiseringsmetode. Det vi har gjort er å skru sammen allerede tilgjengelige løsninger. Selv de som er utviklet i en annen tid med andre mekanismer og krav til sikkerhet og tilgjengelighet. Mens man før hadde en rekke passord for ulike applikasjoner, har de ansatte i kommunen nå tilgang til alt på et sted, sier Thorsrud.

Sikkerhet

De ansatte i Sandefjord kommune er nå tofaktorautentisert. Sondre Andersen forklarer at dette i praksis innebærer at man bruker såkalt «conditional access» der det er definert regler for når, hvordan og hvor ofte brukerne skal benytte seg av autoriseringen.  – Det er veldig viktig at sikkerhetsløsninger ikke påvirker den gode brukeropplevelsen på en negativ måte. At ansatte er tofaktorautentisert. Det betyr at alle applikasjoner kan brukes på nye brukerflater som for eksempel nettbrett, PC-er og smarttelefoner uavhengig av når og hvor. Viktige applikasjoner kan brukes der arbeidet faktisk utføres, sier Andersen.

Teamarbeid

Den nye arbeidsflaten til Sandefjord kommune er basert på Microsoft Teams som er teamarbeidshuben i Office 365.– Ved å kombinere Teams med Valo og SharePoint har vi fått en sikker og perfekt løsning for samhandling og relevant informasjonsdeling. Løsningen forenkler kommunens ansatte og elevenes hverdag betraktelig. Det er både en revolusjon og evolusjon. Vi ser en markant nedgang i bruk av e-post i kommunen generelt, mens vi her på IKT-avdelingen har kuttet det ut helt, sier Sondre Andersen.