Helhet, bredde og teknologiuavhengighet er det som skiller RightCloud fra konkurrentenes løsninger, forklarer Odd Inge Bjørdal (t.v), direktør for infrastruktur og drift i Sopra Steria. Her sammen med salgsdirektør Trond Pedersen. (Pressefoto: Sopra Steria)

Nytt konsept for leveranse av skytjenester

Det siste året har Sopra Sterias infrastrukturmiljø satt sammen en leverandøruavhengig skytjenestekatalog. Denne har fått navnet Sopra Steria RightCloud.

Publisert Sist oppdatert

Skyplattformene gir bedrifter og organisasjoner enorme muligheter for innovasjon, nyskapning og skalering av virksomheten. Samtidig sliter mange virksomheter med tilgangen på kompetanse, standarder og strukturer for å utnytte plattformene. Her kommer RightCloud inn. Det skriver Sopra Steria i en pressemelding. 

– Det handler om å levere riktig skytjeneste, tilpasset behovene og forutsetningene til kunden. Helhet, bredde og teknologiuavhengighet er det som skiller RightCloud fra konkurrentenes løsninger, forklarer Odd Inge Bjørdal, direktør for infrastruktur og drift i Sopra Steria.

Han forklarer videre at de med RightCloud skal kunne skalere leveransen av skytjenester og støtte  kundene på en mer effektiv måte i et marked hvor det er stort underskudd på kompetanse og kapasitet.

Et salgsargument

Rett før årsskiftet signerte selskapet en stor applikasjonsdriftsavtale med Oslo kommune. Ifølge Bjørdal ble RightCloud-konseptet et viktig salgsargument da kontrakten skulle sikres.

– En del skyleverandører blir for snevre og teknologifokuserte. Vi har lagt mye tid og krefter i å utvikle et økosystem som gir kundene både oversikt, kapasitet og kostnadskontroll. Det handler om å levere standardiserte tjenester samt å være en god rådgiver for kunden, sier han videre i meldingen.

Bjørdal forteller at Sopra Sterias fremste eksperter innenfor de forskjellige skyplattformene har vært sammen om å bygge tjenestekatalogen i RightCloud. På den måten skal både Microsoft Azure, Google Cloud Platform, Amazon Web Services og it-konsulentselskapets egen privat skyplattform SolidCloud bli gjort tilgengelig for kundene.

– Det er fordeler og ulemper med alle plattformene. Vi ønsker derfor ikke å låse oss til én plattform. På den måten kan vi til enhver tid tilby den løsningen som er best for kunden, sier Bjørdal.

Han legger til at de tre store Cloud leverandørene er godt egnet for å dekke kundenes behov for innovasjon og digitalisering, men at deres egen SolidCloud plattform fortsatt vil være relevant i forhold til stabilitet og kosteffektive leveranser av kundens forretningstjenester.

Satser på drift

Trond Pedersen, salgsdirektør for infrastruktur og drift i Sopra Steria, forteller at RightCloud passer godt for store og mellomstore organisasjoner i både privat og offentlig sektor.

– Dette vil være særlig interessant for organisasjoner med komplekse verdikjeder og høy digitaliseringstakt, og de finnes det jo stadig flere av. Det er jo ikke slik at selv om tjenester utvikles og legges på skyplattformen, så kan man glemme drift og forvaltning. Vi sørger for at de tjenester som kunden utvikler på skyplattformene er tilgjengelig og godt sikret. RightCloud er satt sammen av referansearkitekturer, prosesser, rutiner, verktøy og kompetanse som gir kunden både drift og rådgivning av sine skytjenester, sier han i meldingen.

Pedersen forteller at RightCloud, som er utviklet ved Sopra Sterias skandinaviske hovedkvarter i Oslo, er et ledd i å styrke selskapets tilbud og konkurranseevne som leverandør av driftstjenester.

– Vi ser en tydelig trend der stadig flere kunder ønsker store, vertikale leverandører, og det inkluderer drift. Derfor er vi i ferd med å bygge oss opp til å bli en stor driftsleverandør i markedet, savslutter han.