SSB: Veksten i norsk økonomi fortsetter

Bruttonasjonalprodukt for Fastlands-Norge steg 0,4 prosent i perioden februar-april sammenlignet med forrige periode, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Publisert Sist oppdatert

Månedsveksten fra mars til april var 0,3 prosent.

Både tremånedersveksten og månedsveksten i fastlandsøkonomien ble trukket opp av varehandel, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

Tallene viser også en generell tremånedersvekst for en rekke områder, blant annet både bygg og anlegg og industri- og tjenesteproduksjon.

For industrien samlet var det sterk vekst i april, etter en svak mars måned.

Husholdningenes konsum økte med 0,8 prosent i februar-april sammenlignet med perioden før. Konsumet trekkes hovedsakelig opp av bilkjøp, særlig i mars, mens det var en sterk nedgang i april.

Annen vareproduksjon – primærnæringene bygg og anlegg og elektrisitetsproduksjon – demper tremånedersveksten. Dette skjer hovedsakelig som følge av lav kraftproduksjon på nyåret.

Også fiske trekker ned grunnet lave tall for februar. De to næringene trekker ned tremånedersveksten med 0,2 prosentpoeng.

Boliginvesteringene steg 1,5 prosent fra mars til april og 0,6 prosent fra november-januar til februar-april.

(©NTB)