TRYGGERE OG BILLIGERE: Detaljert informasjon fra biler som er ute og kjører kan gi bedre, tryggere og billigere veier. (Foto: Statens vegvesen)
TRYGGERE OG BILLIGERE: Detaljert informasjon fra biler som er ute og kjører kan gi bedre, tryggere og billigere veier. (Foto: Statens vegvesen)

Stordata-samarbeid skal gi bedre veier

Statens vegvesen, Volvo og Polestar skal hente ut detaljert informasjon fra biler som er ute og kjører.

Publisert Sist oppdatert

I samarbeidsprosjektet FleetFlow vil Statens vegvesen, Polestar og Volvo samarbeide om å høste data fra 165 Polestar-biler som Vegvesenet har leaset til formålet.

– Moderne biler er avanserte datamaskiner, som kontinuerlig samler inn store mengder informasjon fra en rekke sensorer og systemer. Vegvesenet er spesielt interessert i data om hvordan kjøretøyet opplever veien. Dette gir oss tilgang til data og informasjon som tidligere ikke har vært praktisk mulig å hente ut, forklarer prosjektleder Tomas Levin i en pressemelding.

Det er Volvo Cars som skal lede samarbeidet med Statens vegvesen.

– Volvo Cars ser fram til å utforske mulighetene til å bidra til bærekraftige løsninger for digital infrastruktur sammen med Statens vegvesen. Vi har lang tradisjon for å dele data med norske veimyndigheter, og dette er et nytt kapittel i et spennende samarbeid som gir gjensidig nytte, sier Johan Amoruso-Wennerby, prosjektleder ved Volvo Cars Open Innovation Arena.

Vanligvis blir data fra bilene sendt til bilprodusentene, som bruker dataene til produktutvikling. Nå ønsker Vegvesenet å se om disse dataene kan brukes til mer.

Første gang

Sensorer i bilene brukes blant annet til å varsle førere om at det er glatt. Samme data kan brukes for å få riktig og presist nivå på vintervedlikehold. Data fra kjøretøy kan også varsle om feil i infrastrukturen, som manglende eller uleselige skilt, mener Statens vegvesen.

– Vi håper at datafangsten kan føre til endringer på hvordan Vegvesenet drifter veinettet, og etter hvert også hvordan vi bygger nye veger, sier Levin, som mener prosjektet gir en unik tilgang til stordata, som vil forbedre bruken og analysen av data. Det vil føre til bedre prosesser internt i Vegvesenet, men også gi brukerne av veinettet tryggere og bedre forhold.

Prosjektet er en del av Vegvesenets satsing på ny teknologi gjennom et eget program for intelligente transportsystemer (ITS). I tida framover blir det viktig å utnytte data fra kjøretøy.

– Gjennom dette prosjektet skal vi teste denne typen teknologi på oss selv i Statens vegvesen, for å se om dataen er noe vi kan utnytte. Vi skal også finne gode og praktiske måter å innhente data på. For at trafikantene skal ønske å dele data med oss, er vi i Vegvesenet avhengig av at de har tillit til oss. Derfor er såkalt «privacy by design» en viktig del av prosjektet, sier Levin.

Privacy by design betyr at tjenesten skal designes slik at den ikke samler inn personopplysninger, hvis det er mulig. Hvis det ikke er mulig å løse problemet uten å samle inn personopplysninger, skal kun opplysninger som er tvingende nødvendig innhentes.