MER ANSVAR: Norgessjefen i Tietoevry, Christian Pedersen, skal lede den nye virksomheten Business Design & Engineering som skal fokusere på cloud-først utvikling, og data- og programvareutvikling som ekspanderer globalt. Denne virksomheten er en av fem nye i selskapets nye ekspansjons-strategi. (Foto: Liisa Leesment)
MER ANSVAR: Norgessjefen i Tietoevry, Christian Pedersen, skal lede den nye virksomheten Business Design & Engineering som skal fokusere på cloud-først utvikling, og data- og programvareutvikling som ekspanderer globalt. Denne virksomheten er en av fem nye i selskapets nye ekspansjons-strategi. (Foto: Liisa Leesment)

Etablerer seks nye spesialiserte virksomheter

Tietoevry lanserer ny strategi. 

Publisert Sist oppdatert

Tietoevry lanserer onsdag en ny strategi for å skape økt kundeverdi og vekst gjennom spesialisering.

Teknologiindustrien gjennomgår en stor transformasjon der cloud-tjenester utgjør et fundament, og dette gir ekspansjonsmuligheter for selskapet. Fokus for denne ekspansjonen vil være på cloud-først tjenester, data- og programvareutvikling og skalerbare programvareløsninger. Innen områdene managed services vil selskapet søke partnerskap for å investere og bygge skala.

Seks spesialiserte virksomheter

For å utnytte momentet innen cloud-først og programvaremarkedet, etablerer Tietoevry seks spesialiserte virksomheter med et helhetlig ansvar. Disse virksomhetene vil ha fullt operativt ansvar, inkludert markedsstrategi, produktportefølje, investeringer og partnerskap.

Virksomhetene, som bygger på grunnlag fra de nåværende tjenesteområdene, er Business Design & Engineering, Health & Care Software, Financial Services Solutions, Industry Software, Enterprise Modernization og Cloud Platform Services.

Tietoevry Group fortsetter å supportere virksomhetene gjennom skalerbare fellesfunksjoner (Finans, Strategi, Operations og HR) som driver porteføljeutvikling, resultatstyring og effektivitet i hele selskapet.

– Denne endringen i markedet åpner muligheter for Tietoevry til å tilby høy verdiskaping, operativ agilitet og innovasjon for våre kunder gjennom spesialisering. Vi tror at denne spesialiseringen og fokuserte strategien med seks virksomheter som har et helhetlig ansvar vil være svært konkurransedyktig i markedet. Virksomhetene våre vil være i stand til å utforske alternative måter å akselerere vekst og ekspansjon på, gjennom forretningsspesifikke investeringer, partnerskap og potensielle M&A. Med denne strategien muliggjør vi også ytterligere verdiskaping for våre aksjonærer, sier konsernsjef Kimmo Alkio i Tietoevry i en pressemelding. Han fortsetter:

– Retningen vi setter i dag er den største endringen i selskapets historie - og vi tar et kvantesprang i potensialet vårt. Jeg tror at disse endringene også vil være svært givende for våre ansatte, ettersom dette styrker muligheten til læring og følelsen av at individuelt bidrag har betydning for våre kunders suksess. Jeg er glad for å ta fatt på denne nye fasen, og mulighetene den gir for å frigjøre det fulle potensialet til vårt globale team på 24 000 eksperter – vi sikter mot løsninger som gjør en stor forskjell.

Nye virksomheter og Tietoevrys konsernledelse

Den nye strukturen trer i kraft 1. januar 2022, og de virksomhetene som utgjør de rapporterbare segmentene fra første kvartal 2022, er beskrevet nedenfor:

Business Design & Engineering

Cloud-først utvikling, data- og programvareutvikling som ekspanderer globalt.

Skal ledes av Christian Pedersen som også vil være Country Manager for Tietoevry Norway.

Health & Care Software 

Åpen og modulær programvare for helse og velferdssektoren, med ekspansjon i den nordiske kundebasen og markeder.

Skal ledes av Ari​ Järvelä​.

Financial Services Solutions

Modulær og integrert portefølje av programvare for nordiske og globale finansinstitusjoner.

Skal ledes av Christian Segersven.

Industry Software

Programvare tilpasset kjerneprosesser i offentlig sektor, så vel som energi- og industrisektoren.

Skal ledes av Ari​ Järvelä​.

Enterprise Modernization

Automatiserte managed services og transformasjon for å drive effektivitet og agilitet på tvers av forretningsprosesser, applikasjoner og infrastruktur for utvalgte nordiske kunder.

Skal ledes av Satu​ Kiiskinen som også vil være Country Manager for Tietoevry Finland.​

Cloud Platform Services

Multi-cloud-tjenester som er skalerbare og har høy grad av sikkerhet 

Skal ledes av Johan​ Torstensson som også vil være Country Manager for Tietoevry Sweden.​

 

Ny ledergruppe, i tillegg til virksomhetslederne

Disse vil utgjøre Tietoevrys lederteam, som ledes av konsernsjef Kimmo Alkio:

  • Tomi Hyryläinen​, CFO
  • Kishore Ghadiyaram​, leder for Strategi
  • Trond Vinje, leder for HR
  • Malin Fors-Skjæveland​, leder for Operations